Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 24 maj 2017

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowej i Gminne Obchody Dnia Strażaka

Święto SIMG 0011trażaka przypada 4 maja w dniu wspomnienia liturgicznego św. Floriana. W związku z tym, w dniu 3 maja 2017 r. we wsi Krzyżowa obchodziliśmy uroczyście dwa święta strażackie: 70-lecie OSP w Krzyżowej i Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się paradą strażacką, która wyruszyła spod świetlicy wiejskiej w Krzyżowej o godz. 11.30. Na boisko sportowe, gdzie odbywała się uroczystość, przybyli o godz. 11.50 w pełni prezentując strażackie stroje i specjalistyczny sprzęt. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św.
IMG 0003IMG 0011Po mszy odbyła się uroczysta akademia, podczas której odznaczono i nagrodzono zasłużonych strażaków oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju straży pożarnej w gminie i poza nią.
Uroczystość uświetnili obecnością Goście: wicestarosta bolesławiecki pan Tomasz Gabrysiak, przewodniczący Rady Powiatu pan Ryszard Kawka, wiceprezydent miasta Jeleniej Góry pan Piotr Paczóski, prof. dr hab. Anetta Zielińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ryszard Dąbrowa, Grzegorz Kocoń, Zbigniew Bożęcki, władze gminy Gromadka - przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Król, były wójt gminy Gromadka pan Tadeusz Gąsiorowski, delegacja z partnerskiej gminy Rychnov w Czechach na czele ze starostą Tomaszem Levinsky oraz delegacją z gminy Pěnčín wraz z komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej z Jistebska Milanem Špika.
IMG 0027IMG 0042IMG 0063Gorący poczęstunek, występy artystyczne, symulacja akcji ratowniczej, pokaz zabytkowego sprzętu gaśniczego oraz zabawa taneczna zakończyły uroczyste obchody strażackie w naszej gminie.
IMG 0069

IMG 0072IMG 0081IMG 0086Informacja i zdjęcia GOKiB w Gromadce

Jak zapobiegać wypadkom przy stosowaniu środków chemicznych - informacja KRUS

traktor W miesiącu maju, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim artykule, zajmiemy się kolejną grupą czynników,
tj. czynnikami chemicznymi w gospodarstwach rolnych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko rolników, ale innych osób postronnych, także i dzieci.
Do zagrożeń chemicznych, na które jest narażony rolnik, należy zaliczyć kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, paliwami i smarami.
Najbardziej szkodliwymi związkami, na które działanie narażeni są rolnicy są pestycydy, czyli wszelkie substancje wykorzystywane do niszczenia grzybów, bakterii, chwastów i szkodników. Duża toksyczność tych środków, jak również wciąż wzrastające ich zużycie w gospodarstwach rolnych sprawia, że są one największym zagrożeniem dla zdrowia osób, które mają z nimi do czynienia.
Kontakt ze środkami chemicznymi, aby stwarzały zagrożenie dla zdrowia nie musi być bezpośredni, na przykład podczas przygotowywania roztworów użytkowych preparatów do opryskiwania lub zaprawiania nasion, przeprowadzania oprysków (kierowcy ciągników, operatorzy dozowników i ręcznych końcówek opryskiwaczy), podlewania roślin, czy rozsiewania granulatów do gleby. Niepożądane skutki zdrowotne może powodować samo przebywanie w magazynach, gdzie przechowuje się różnego rodzaju preparaty, czyszczenie i naprawa aparatury oraz pranie odzieży roboczej.
Należy pamiętać, że przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym w czasie wykonywania zabiegów chemizacyjnych nawet po ich zakończeniu, naraża człowieka na toksyczne działanie środków ochrony roślin w znacznie wyższym stopniu, niż podczas prac na otwartej przestrzeni.
Rolnicy wykorzystujący w swoich gospodarstwach środki ochrony roślin są narażeni na bezpośredni kontakt z nimi, zarówno podczas wykonywania rutynowych prac wymienionych w artykule powyżej, jak również na skutek wypadków i pomyłek (np. pęknięcie węża podczas zabiegu opryskiwania upraw czy spożycie źle zabezpieczonego preparatu poprzez pomylenie ze środkiem spożywczym) do których, jak donoszą media, dochodzi bardzo często. Niestety, często ofiarami tych tragicznych w skutkach pomyłek są nie tylko rolnicy, ale także dzieci, nieświadome istniejących zagrożeń.
Pierwsza pomoc w ostrym zatruciu pestycydami, udzielona jeszcze przed przybyciem lekarza, często może decydować o uratowaniu życia, szczególnie dzieci i osób nieprzytomnych. Dlatego producenci środków ochrony roślin umieszczają na opakowaniach lub dołączają na ulotkach dokładne wskazówki dotyczące stosowania pestycydów oraz sposobu postępowania w sytuacji niebezpiecznego kontaktu z danym środkiem. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie przeczytać ulotkę i zachować ją na przyszłość.
Skutecznym sposobem znacznego ograniczenia konsekwencji kontaktu z pestycydami jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli i sprzętu ochrony układu oddechowego. Warto też uczestniczyć w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS, ponieważ, oprócz wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwach rolnych, dostarczają one także informacji na temat produktów i innowacji poprawiających bezpieczeństwo rolników oraz osób postronnych.
W sprzedaży pojawiły się produkty, które zastępują środki chemiczne używane do pielęgnacji upraw, a które nie są szkodliwe dla ludzi i o nich informujemy rolników podczas organizowanych szkoleń. Dystrybucją i produkcją tych środków zajmuje się Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów. W miesiącu czerwcu br. PT KRUS w Legnicy, organizuje wyjazd dla rolników, w celu wizytacji gospodarstw, które na co dzień zrezygnowały, bądź znacznie ograniczyły, stosowanie środków chemicznych i w żaden sposób nie wpłynęło to na zmniejszenie wydajności produkcji. Wszystkich zainteresowanych rolników, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyjazdu, prosimy o kontakt z Placówką KRUS w Legnicy tel. 76 850 54 54 (Pani Elżbieta Cieślak).
Ponadto przypominamy, że o każdym organizowanym działaniu prewencyjnym przez poszczególne placówki KRUS, możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych" dostępnego na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypadki w rolnictwie się zdarzają i niestety będą się zdarzać, ponieważ są one nieodłącznym skutkiem działalności człowieka, jednak od nas samych zależy, jakie konsekwencje zdrowotne będą powodować, oby jak najlżejsze, i o to razem powinniśmy zadbać.
Legnica, 09.05.2017r.

Umowa o dofinansowanie największego zadania inwestycyjnego w historii Gminy Gromadka podpisana

DSC 0623 W dniu 9 maja 2017 r w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce podpisana została umowa o dofinansowanie zadania " Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła
z przesyłem Osła-Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap I" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w działaniu 4.2. Gospodarkwa wodno-ściekowa. Umowę ze strony IZ RPO WD podpisał Marszałek Wójewództwa Cezary Przybylski, natomiast ze strony Gminy Gromadka Wójt Gminy Dariusz Pawliszczy . Umowa przewiduje  realizację 23,19 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz rozbudowę i modernizację iistniejącej oczyszczalni ścieków w Gromadce. Łączny przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 12 293 907,71 zł natomaist wartość otrzyamnego dofinansowania wynosi 8 510 094,75 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 a zakończenie rzeczowe zadania przewidziane jest na IV kwartał 2018 r. W wyniku realizacji projektu do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej podłaczonych zostanie co najmniej 902 mieszkańców wsi Osła i Rózyniec.
DSC 0627Informacja Tomasz Matyjewicz
       logo 2 logo 3     logo 4
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex