Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
czwartek, 17 sierpień 2017

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Dożynki gminne w Wierzbowej

Dożynki Gminne 2017

Przebudowa drogi na terenie przemysłowym LSSE obszar Krzywa

droga hormann W piatek 4 sierpnia 2017 r oficjalnym przekazaniem  placu budowy rozpoczęte zostało zadanie inwestycjne "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na terenie LSSE podstrefa Krzywa , obręb Osła".   Inwestycja jest realizowana wspólnym staraniem Gminy Gromadka jako zarządcy drogi oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A oraz firmy PDC Industrial Cener sp z.o.o. jako inwestora inwestycji niedrogowej . Zadanie obejmuje swoim zakresem wybudowanie około 1900 mb nawierzchni drogi o szerokosci 7 metrów, budowę oświetlenia w ciagu drogi oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,5 metra na całym odcinku drogi . Wartość zadania opiewa na kwotę blisko 4 mln złotych brutto , wykonawcą robót budowlanych jest firma Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia a termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na koniec października bieżącego roku. 
droga hormannInformacja i zdjęcie Tomasz MatyjewiczGmina Gromadka podpisała umowę na wykonanie części zadania inwestycyjnego "Sieć kanalizacji sanilarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec , Osła z przesylem Osła Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce-etap I"

rura W dniu 28 lipca 2017 r Gmina Gromadka podpisała umowę na wykonanie części zadania inwestycyjnego w zakresie budowy rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Osłej do Gromadki.  Umowa podpisana została z konsorcjum firm , w którym jako lider występuje Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC-BUD' sp. z o.o. , natomiast partenrem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp z o.o. Wartość zadania wynosi 1.129.447,50 zł oraz obejmuje wykonanie około 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej na odcniku Gromadka - Osła Kolonia wraz z wykonaniem jednej przepompowni scieków w trasie przesyłu oraz robotami uzupełniającymi.
Zakontraktowane roboty budowlane wykoanane zostaną w ramach większego zadania "Sieć kanalizacji sanilarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec , Osła z przesylem Osła Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce-etap I" , które jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaśkiego 2014-2020 działanie 4.2 Gospodarka wodno -ściekowa.

Informacja Tomasz Matyjewicz
logo 2 logo 3 
logo 4
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex