Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
 
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19 grudzień 2014

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR
LGR
LGR

Budowa placu zabaw w Modle

 Przy Szkole Podstawz 001owej w miejscowości Modła powstał plac zabaw dla dzieci. Budowa została zrealizowana w okresie od początku lipca do 12 sierpnia 2014 r. Wykonawcą była Firma DAMAR z Bożejowic. W odległości 11 m od budynku szkoły powstał ogrodzony plac zabaw o powierzchni 196 m², do którego prowadza utwardzone kostka betonową ciągi piesze o powierzchni 60m².
DSCN1440


z 015


Nawierzchnie placu została wykonana z poliuretanu. Do dyspozycji dzieci postawiono 6 urządzeń do zabawy i 2 ławki.
Roboty budowlane wraz z wyposażeniem zamknęły się w kwocie 93.586,47 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013, oś 4 Leader, Odnowa i rozwój wsi.
z 008


z 009


Informacja i zdjęcia Janusz Górny

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Informacja

Wójt Gminy Gromadka , na podstawie Uchwały Nr 1/3/14 Rady Gminy Gromadka z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , informuje Mieszkańców o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat zostały ustalone w następujący sposób:
- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości – 9,00 zł
- odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany w wysokości – 13,50 zł
W związku ze zmianą stawek opłat nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gromadka najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Gromadka
                                                                                                                                                                                        /-/ Dariusz Pawliszczy

Ogłoszenie w trybie art. 19a ustawy o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wiopp obrazójt Gminy Gromadka informuje organizacje pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działanosci pożytku publicznego i o wolontariacie o opublikowaniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie art 19 a w/cyt. ustawy
Oferta jest dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gromadce
http://www.bip.gromadka.pl/Document/3510
KONTAKT
Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001