Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
 
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
sobota, 02 sierpień 2014

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

Komunikat meteo 30.07.2014

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68

Nazwa biura
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia
Silne burze z gradem/2

Obszar
województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.)
od godz. 14:00 dnia 30.07.2014 do godz. 06:00 dnia 31.07.2014

Przebieg
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)
80%

Uwagi
Brak.

Dyżurny synoptyk
Teresa Wilczyńska

Godzina i data wydania
godz. 10:05 dnia 30.07.2014

SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.dolnoslaskie od 14:00/30.07 do 06:00/31.07.2014 burze, lok. grad, deszcz 20-35 mm, lok. 60mm, porywy 90 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Powstaje Doindekslnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
- wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.
Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. "

Badanie powietrza glebowego w ramach projektu Sanaero

W dDSC 2443niach 26 i 27 czerwca 2014 r.  przeprowadzone zostały badania powietrza glebowego na potencjalnie zanieczyszczonych terenach byłego poradzieckiego lotniska w gminie Gromadka. Analizę przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu z zakresu ochrony środiowska Sanaero

Badania w terenie oraz dalsze próby laboratoryjne przeprowadzone zostały wspólnie przez partnerów projektu : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu oraz niemiecką firmę Ergo Wyniki badań dostępnne będą na stronie internetowej projektu oraz u partnerów projektu
DSC 2445DSC 2448Badania powietrza glebowego mają na celu określenie stopnia zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi oraz metalami cięzkimi. Badania terenowe oraz powadzenie badań laboratoryjnych na bazie wcześniej pobranego materiału badawczego są jednym z ostatnich elementów merytorycznej realizacji projektu. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą jako rekomendacje w zakresie potencjalnych metod remediacji terenu.
DSC 2457

DSC 2467Międzynarodowy projekt z zakresu ochrony środowiska Sanaero jest realizowany wspólnie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB we Wrocławiu, niemieckie Ergo oraz Gminę Gromadka . Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 .

znak powtznak efrr
KONTAKT
Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001