Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
czwartek, 22 marzec 2018

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ulotka informacyjna w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r.


Pobierz - ulotka informacyjna (format PDF)

Projekt edukacyjny "Równe szanse w edukacji uczniów Zespołu Szkół w Gromadce" na półmetku realizacji

Hydropolis 2 Gmina Gromadka, wraz ze Szkołą Podstawową w Gromadce jako operatorem , wspólnie prowadzą projekt o charakterze edukacyjnym "Równe szane w edukacji uczniów Zespołu Szkół w Gromadce " dofinnasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w działaniu 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.
Zaj z informatyki 1Zaj przyroda 1
Projekt ma charakter zarówno inwestycyjny, polegajacy na zakupie sprzętu komputerowego i  multimedialnego  jak i edukacyjny, gdyż zakupiony sprzęt słuzy do prawoadzenia zajęć . Prowadzone zajęcia mają z kolei charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Katalog zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje lekcje z przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia, przyrody, informatyki i innych dziedzin szkolnych.
Elementem projektu są wycieczki edukacyjne , które maja poszerzyć krąg zaintersowań dzieci i młodzieży o aspekty , których nauka w budynku szkoły nie byłaby mozliwa.
Hydropolis 3-1Hydropolis 6Planetarium 3Takich zajęć terenowych odbyło się już sporo m.in. w Hydropolis we Wrocławiu , Planetarium w Zieolnej Górze, czy na wystawie klocków lego we Wrocławiu

zdjęcia SP Gromadka, informacja Tomasz Matyjewicz
efs

Zakup energii elektrycznej w ramach Gostyńskiej grupy zakupowej

grupa zakupowa Gmina Gromadka już po raz kolejny wspóltworzy grupę zakupową na zakup energii elektrycznej dla Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Zakup energii elektrycznej w ramch postępowania grupowego pozwala na wykorzystanie efektu skali ( łaczna wartość zakupionej energii dla wszystkich podmiotów w grupie) . Obecnie prowadzone postępowanie dotyczy llat 2019-2020 i zakończy się podpisaniem umów dostawy energii pomiędzy jednostkami Gminy a wybranym dostawcą energii

informacja Tomasz Matyjewicz

Wróć na początek strony

Podkategorie

Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex