Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 28 październik 2016

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS JESIENNYCH PRAC POLOWYCH

krus 2016 Wiele mówi się na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw, ponieważ jest to okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Mówiąc jednak o zagrożeniach wynikających z pracy w rolnictwie, należy także zwrócić uwagę na jesienne prace polowe i na zasady bezpieczeństwa jakich powinno się przestrzegać w tym okresie. Prace jesienne są bardziej intensywne i trudniejsze do wykonania niż same żniwa, angażują wszystkich członków rodziny rolników. Na ten okres przypada bowiem zbiór roślin okopowych jak ziemniaki, buraki, a także innych, w tym również sporej ilości odmian owoców.
Prace jesienne odbywają się w często szczególnie trudnych warunkach spowodowanych niestabilnością warunków atmosferycznych. Często niskie temperatury, deszcz i silny wiatr oraz krótsze dni wpływają na pracę rolnika. Z uwagi na specyfikę tych zadań rolnikom pracującym w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn, towarzyszy także stres i pośpiech, które nie wpływają korzystnie na prace oraz jej wyniki. Często maszyny używane podczas jesiennych prac polowych są bardziej przestarzałe, nie posiadają wymaganych osłon ruchomych części. Wszystkie te czynniki powodują bezpośrednie narażenie na szczególne niebezpieczeństwo zarówno rolnika jak i innych osób postronnych. A wystarczy jedynie stosować się do kilku prostych, podstawowych zasad bezpieczeństwa, by uniknąć poważnych problemów i nieszczęść
Wciąż wzrastający poziom mechanizacji jesiennych prac wymaga, aby przestrzegać zasad prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Ruchome części maszyn rolniczych i urządzeń, takie jak: koła pasowe, pasy, koła zębate i łańcuchowe, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby oraz końcówki wałów, a także aktywne części zespołów roboczych – gdy nie muszą pozostawać odsłonięte ze względu na swoją funkcję, powinny być zabudowane lub wyposażone w osłony lub inne urządzenia zabezpieczające. Wały przegubowo – teleskopowe powinny być osłonięte na całej długości osłoną stała pełną. Niedopuszczalny jest demontaż osłon fabrycznych w maszynach i urządzeniach oraz praca z maszynami i urządzeniami bez osłon.
Operatorzy maszyn powinni przed wyjazdem na pole sprawdzić stan techniczny maszyny, a jeśli podczas pracy wystąpią jakieś awarie, powinni bez pośpiechu, zgodnie ze wskazówkami producenta i przede wszystkim przy wyłączonym silniku i po zatrzymaniu się wszelkiego rodzaju elementów tnących, obracających się itp. przejść do czynności naprawczych. Ważne jest, aby dokonywać tych napraw maszyn, których budowę i sposób działania znamy. W innym przypadku bezpieczniej jest skorzystać z pomocy fachowców i autoryzowanych warsztatów (serwisów), dzięki czemu można uniknąć poważniejszych awarii i stresów związanych z kolejnymi przerwami w pracy.
Przed uruchomieniem wszelkiego rodzaju kombajnów, zbieraczy itp. należy upewnić się czy w pobliżu nie ma osób postronnych a zwłaszcza bawiących się dzieci. Ta sama zasada dotyczy rozsiewania różnego rodzaju nawozów bądź rozpylania środków chemicznych silnie trujących
W okresie jesiennym należy pamiętać także o bezpieczeństwie podczas transportu płodów rolnych drogami publicznymi. Materiały przewożone po drogach publicznych nie powinny zasłaniać urządzeń sygnalizacyjno – ostrzegawczych środka transportu i powinny być tak umieszczone i przymocowane, aby nie spadały i nie zagrażały innym użytkownikom drogi. Na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów.
Tak jak różnorodna jest praca rolnika, tak różnorodne są zasady bezpieczeństwa, odnoszące się do tej dziedziny gospodarki. Zawsze jednak, nie zależnie od pory roku, wykonując prace w gospodarstwach rolnych, należy kierować się rozsądkiem i przewidywać skutki swojego postępowania. Nie każdego wypadku możemy uniknąć, ale wielu wypadkom możemy zapobiec, stosując się do kilku prostych zasad bezpieczeństwa.
Temat bezpieczeństwa w rolnictwie omawiany jest podczas prowadzonych przez KRUS działań prewencyjnych m.in. podczas szkoleń dla rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim. Dlatego już dziś pragniemy zaprosić rolników do licznego uczestnictwa w jesiennych szkoleniach, które przeprowadzone będą w miesiącach listopadzie i grudniu br. na terenie Gminy Miłkowice, Pielgrzymka, Chojnów i Gromadka.

Źródło:
• http://www.nasze-rolnictwo.pl,
Zasady zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Opracowała:
Elżbieta Cieślak
Specjalista d/s prewencji
KRUS PT w Legnicy

Budowa placu zabaw w Nowej Kuźni

Gmina Grop 021madka zrealizowała zadanie polegające na budowie placu zabaw w sołectwie Nowa Kuźnia  przy świetlicy wiejskiej .  Wykonawcą zadania za kwotę 97.455,54 zł był Zakład Terenów Zielonych „ DOL-EK" z Tarnowa.

p 004


p 021


p 041


Na placu wokól  świetlicy i remizy OSP powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Na powierzchni 488 m² zamontowano 10 zestawów i urządzeń zabawowych,  w tym: karuzele, huśtawki i linarium wspinaczkowe. Ponadto ustawiono 2 ławki, tablicę z regulaminem i kosz na śmieci. Wejście i ciąg pieszy wykonane zostało z kostki brukowej, a strefa ochronna z piasku. Wokół placu zabaw ustawiono ogrodzenie panelowe z bramka wejściową.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000,00 zł z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

Informacja i zdjęcia Janusz Górny

Szkolenia dla kandydatów na przedsiębiorców

Planujesz otworzyć Firmę lub masz pomysł na biznes a nie wiesz co zrobić aby doprowadzić go do realizacji?

W Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie organizowane spotkanie dla przedsiębiorców oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z biznesem.
Przyjdź na pierwsze spotkanie, spotkaj się z praktykami
i trenerami biznesu, którzy dadzą Ci swoją wiedzę i doświadczenie za darmo.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. w godz. 830 do 1030
Biurowiec przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, sala nr 412.
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex