Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 01 lipiec 2016

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Informacja Lokalnej Grupy Działania " Wrzosowa Kraina"

nowe logo wrzosowaNowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD Wrzosowa Kraina

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wrzosowa Kraina na najbliższe lata. 13 670 000 zł trafi dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, na produkt lokalny, promocję regionu. Z ramienia LGD umowę podpisała Pani Prezes Barbara Sulma.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność została przygotowana wspólnie z mieszkańcami obszaru LGD, stanowiąc odpowiedźna szersze zapotrzebowanie i pomysły na zrównoważony rozwój regionu Wrzosowej Krainy.

Podstawowe założenia PROW 2014-2020 :

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

W ramach podejścia Leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą operacje mające na celu m.in:

- zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

- dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;

- podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;

- rozwój produktów lokalnych;

- zachowanie dziedzictwa lokalnego;

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;

-rozwój infrastruktury drogowej gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego;

BENEFICJENTEM ( W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU OPERACJI) może być:

- osoba fizyczna

- osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy i inne,

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

WSPARCIE:

do 300 tyś. zł limit na operacje m.in. rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

do 500 tyś. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,

do 100 tyś. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” będzie również wdrażać projekty grantowe i operacje własne, łączna pula środków na projekty grantowe to 430 000 zł a na operacje własne
300 000 zł. Działania objęte tymi projektami będą dotyczyć aktywizacji mieszkańców i ochrony dziedzictwa lokalnego.

W miesiącu czerwcu mieszkańcy z poszczególnych gmin Wrzosowej Krainy (Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, Przemków, Chocianów oraz miasto Chojnów) będą zapraszani na spotkania informacyjne.

Kontakt w sprawie dotacji:

Barbara Sulma

Prezes Zarządu

Weronika Olszak

Asystent ds. koordynacji projektów

Alicja Słota

Referent ds. administracyjnych
TEL. 76 818 45 41, KOM. 500 206 128

MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”

ul. Wesoła 12B

59-140 Chocianów


euLEADER LOGO EUlogo prow2020


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana jest środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 Wsparcie na operacje RLKS Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przebudowa drogi gminnej 103548 D - zmiana organizacji ruchu

dojazd do A4 06910 czerwca 2016 r  wykonawca robót budowlanych firma ELTOR ,w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej 103548 D udostępnił dla ruchu pojazdów odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową (Osła-Różyniec) w kierunku autostrady na długości ok. 1400mb. Zostały usunięte znaki drogowe zakazujące wjazdu na ten fragment drogi. Ustawiono znaki informujące o robotach drogowych i wyznaczonych objazdach w obszarze byłego lotniska.
dojazd do A4 100


dojazd do A4 102


Na udostępnionym do ruchu odcinku drogi wykonuje się jeszcze roboty związane z utwardzeniem poboczy, a w dalszej kolejności będzie wykonywane oznakowanie poziome jezdni i pionowe w pasie drogowym. Ze względu na prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
dojazd do A4 105


dojazd do A4 069


Informacja i zdjęcia Janusz Górny

Komunikat Wójta Gminy Gromadka

Komunikat Wójta Gminy Gromadka - Trenning systemu wczesnego ostrzeganiaInformuję, że w dniach 7- 9 czerwca 2016 roku, mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Gromadka, w ramach ćwiczenia wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
„Ogłoszenie alarmu”- emisja 3 minutowego dźwięku modulowanego,
„Odwołanie alarmu”- emisja 3 minutowego dźwięku ciągłego.


Wójt Gminy Gromadka

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex