Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 29 maj 2016

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce

 Gmina Gromaddojazd do A4 072ka rozpoczęła realizację inwestycji Rozbudowy budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce. Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w dniu 11 maja 2016 r popisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 369 tys. zł. Wykonawcą zadania jest firma TECH-BUD z Kruszyna .
Zakres robót obejmuje: dobudowę zewnętrznej klatki schodowej, dobudowę WC i rozbudowę werandy na parterze, powiększenie tarasu na piętrze dostosowanie pozostałej części budynku do wymagań obowiązujących przepisów ppoż., przebudowę i naprawę chodników, dobudowę pochylni, montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż., przebudowę przyłącza wodnego, nowy układ zasilania, docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 419 m². Umowa przewiduje zakończenie inwestycji do 31.10.2016 r.
Obecnie wykonawca jest w fazie prac organizacyjnych i przygotowawczych oraz wykonuje nową linie zasilania budynku w energię elektryczną.
dojazd do A4 016


dojazd do A4 075


Gmina Gromadka aplikuje o dofinansowanie zadania w ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI (Infrastruktura przedszkolna)

Informacja i zdjęcia Janusz Górny


70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Różyńcu

Gminne obcDSC 0216hody Dnia Strażaka, które odbyły się 3 maja na placu obok świetlicy wiejskiej w Różyńcu rozpoczęły się honorową odprawą Gminnych Straży Pożarnych, przeprowadzoną przez Komendanta OSP w Różyńcu  Piotra Kinaja. Po odprawie rozpoczął się uroczysty przemarsz strażaków wraz z Orkiestrą Dętą z Miłkowic oraz przejazd wozów GOSP, z boiska sportowego w Różyńcu, na plac obok kościoła i remizy strażackiej.
DSC 0085


DSC 0098


DSC 0107

Następnie odbyła się msza polowa, odprawiona przez proboszcza Jana Trznadla.  
DSC 0124


DSC 0160Wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy rozpoczął uroczystości podniesieniem flagi państwowej, odegraniem hymnu i przywitaniem znamienitych gości, wśród których byli miedzy innymi:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski ,  Tadeusz Samborski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Marian Haniszewski Wicestarosta Bolesławiecki, radni powiatu z Gminy Gromadka oraz członkowie Rady Gminy Gromadka, 
oraz były wójt Tadeusz Gąsiorowski ,  Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnów,  Ryszard Raszkiewicz Starosta Złotoryjski,  Adam Konieczny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi przedstawiciele Gminy Pencin .  Wójt Gminy Gromadka wraz z  Dyrektor GOKiS rozdali honorowe nagrody , odznaczenia i medale dla osób wyróżnionych.
DSC 0216


Następnie odbyło się poświęcenie i chrzest wozu strażackiego, który dostał imię ,,Florek", a matką chrzestną została Pani Maria Wesołowska.
DSC 0229


DSC 0239

DSC 0246Występy artystyczne lokalnych zespołów folklorystycznych oraz koncert Orkiestry Dętej, oficjalnie zakończył uroczystości po których rozpoczęła się zabawa taneczna.

Informacja i zdjęcia GOKiS/ Barbara Deberna


Przebudowa drogi gminnej 103548 D - kolejny etap prac

Gmina Grdojazd do A4 026omadka, jako inwestor zadania Przebudowa drogi gminnej 103548 D w relacji węzeł autostradowy LSSE Krzywa Szczytnica do skrzyżowania z drogą powiatową Osła - Rózyniec, po zakończeniu prac budowlanych związanych z podbudową drogi , rozpoczęła kolejny etap robót polegający na ułożeniu  nawierzchni mineralno-asfaltowej. Prace wykonywane są na odcinku ok 1200 mb w relacji od drogi powiatowej Osła - Rózyniec w kierunku skrzyżowania z łacznicami autostrady A 4 i obejmują ułożenie kolejno trzech warstw nawierzchni : podbudowa zasadnicza 7 cm, warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 4 cm. 

dojazd do A4 032


dojazd do A4 035


dojazd do A4 026


Roboty związane z układaniem nowej nawierzchni na ww. odcinku będą wykonywane w ciągu najbliższych ok.10 dni. Po ich zakończeniu i dokonaniu odbioru technicznego planuje się udostępnienie tej części drogi dla ruchu samochodowego. Dalsza przebudowa drogi dojazdowej do skrzyżowania A4 będzie się odbywać z wytyczaniem objazdów wewnątrz byłego lotniska
Wykonawcą zadania jest firma ELTOR z Lubania. Zadanie jest dofinansowane z rządowego  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 r

Informacja i zdjęcia Janusz Górny
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex