Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 21, styczeń 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Gmina Gromadka dba o zabytki

IMG-20191207-WA0006Z budżetu Gminy Gromadka w  2019 r.  udzielono wsparcia finansowego dla dwóch parafii, które będąc właścicielami zabytków na obszarze gminy Gromadka, podjęły się wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na tych obiektach. Dotacje otrzymała Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Osłej, która wykonała prace ratujące konstrukcję wieży kościoła oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku, która podjęła się prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza w budynku Kościoła w Krzyżowej.
Dotacje przyznane zostały przez  Radę Gminy Gromadka, w łacznej kwocie  154 077,60.zł. z czego Parafia w Kraśniku na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w Krzyżowej otrzymała kwotę 103 500,00; natomiast Parafia w Osłej na remont pokrycia wieży kościoła 50 577,60zł.
IMG-20191207-WA0010
IMG-20191207-WA0014
IMG-20191207-WA0020
IMG-20191207-WA0023
IMG-20191207-WA0024
IMG-20191207-WA0041
IMG-20200113-WA0000
Zadania wykonywane są w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, pod nadzorem osób uprawnionych, w tym konserwatora dzieł sztuki i podlegają kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonane prace służące zabezpieczeniu i przywróceniu dawnej świetności zabytkom będą kontynuowane w bieżącym roku, przy wsparciu finansowym Gminy Gromadka
 
Informacja Agnieszka Król / UG , zdjęcia Parafia Osła

Gmina Gromadka z budżetem na 2020 r .

herbRada Gminy Gromadka w dniu 30 grudnia 2019 r przyjęła budżet gminy na 2020 r. Wcześniej projekt budżetu zyskał akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu . Podstawowe parametry przyszłorocznego budżetu oraz najistotniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji na przyszły rok zawiera prezentacja przedstawiona Radnym na sesji budżetowej

prezentacja

Informacja i prezentacja Tomasz Matyjewicz/UG

 

Zakończyliśmy rozbudowę Przedszkola

6Gmina Gromadka zakończyła ostatnie tegoroczne zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce. W ramach zadania do istniejącego budynku przedszkola dobudowana została nowa sala przedszkolna wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem do budynku głównego. Wykonawcą zadania była firma Tech - Bud z Kruszyna za kwotę 369 000,0 zł .
2
3
4
5
Inwestycja była częścią projektu Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Gromadce, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu w Przedszkolu utworzona została nowa 10 osobowa grupa przedszkolna oraz prowadzono dodatkowe zajęcia fakultatywne dla przedszkolaków.

Tekst Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Janusz Górny / UG

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex