Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 27, styczeń 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021r.

pomoc Wójt Gminy Gromadka przekazuje zaktualizowane informacje na temat pomocy prawnej dostępnej na terenie Powiatu Bolesławieckiego w 2021 r.
Informacja dostępna jest tutaj
Ze względu na obostrzenia sanitarne pomoc i poradnictwo udzielane są przez prawników i doradcę telefonicznie.

Zapisów można dokonać pod nr tel. 75 612 17 19.

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19

szczepimy Wójt Gminy Gromadka informuje,że od  15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast  od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia. Od 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gromadce rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

- Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia.  Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia. 
- Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie do wykonywania szczepień został zarejestrowany Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce (adres: Szkolna 18A, 59-706 Gromadka). Rejestracja możliwa jest pod nr telefonu 75 738 23 50 oraz 508 612 089. Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
- Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl
/dla osób posiadających profil zaufany/.

Preferowaną formą rejestracji jest telefoniczny kontakt z GOZ pod wskazanymi numerami telefonów.

Wójt Gminy Gromadka informuje również, że w dniu 15 stycznia 2021 r . zostaje uruchomiony telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dedykowany osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami) oraz seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Celem tego jest umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością zapewnienia bezpłatnego transportu do punktu szczepień i powrotu do domu.

Telefon kontaktowy, pod którym można zgłosic potrzebę zorganizowania transportu,  o numerze 75 73 82 453 będzie aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 od dnia 15 stycznia 2021 r. do odwołania.

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego - złóż wniosek o dofinansowanie - informacja ARiMR

 arimrARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od
29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.


Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stano
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Dofinansowanie może być przyznane na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszystkim
o inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek - w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.


Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście (lub przez pełnomocnika) w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, drogą elektroniczną, a także w formie przesyłki rejestrowanej nadanej
w placówce Poczty Polskiej.


Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii - 800 38 00 84.


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex