Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ankieta w sprawie Strategii ZIT Zachodni Obszar Integracji

Szanowni Państwo,
zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI. 
Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 
Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 
Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS +
Usługi Społeczne - finansowanie EFS +


Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.
Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.
Poniżej prezentujemy mapę obszaru:


obszar zoiAnkieta jest anonimowa
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu
W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno - gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane. 
Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy. 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r. 
Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

https://swotzoi.webankieta.pl/.

Sekretarz gminy Tomasz Matyjewicz
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex