Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
czwartek, 22, luty 2024

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię - wypełnij ankiet
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Gmina w statystykach

ClipGmina Gromadka położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Powierzchnia gminy wynosi 26.729 ha, ludność 5 693 osóby (na dzień 31.12.2008r., zamieszkałych w 11 sołectwach. Największą miejscowością gminy jest Gromadka, którą zamieszkuje 2.104 osóby. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Największym naturalnym bogactwem gminy są lasy, które zajmują około 72% ogólnej powierzchni gminy.
Przez południową część gminy przebiega droga krajowa A 18, a północną linia kolejowa Wrocław - Żagań - Gubinek - Niemcy
Dominującym przemysłem w gminie był przemysł odlewniczy. W trzech zakładach produkcyjnych zatrudnionych było 1200 osób. W czasach dużego bezrobocia mieszkańcy gminy poważne nadzieje w kwestii zatrudnienia upatrywali w rozwoju przemysłu na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Krzywa i przyległym terenie inwestycyjnem gminy. Teren ten jest terenem byłego lotniska wojskowego o powierzchni około 500 ha. W chwili obecnej na terenach należących zarówno do LSSE jak i Gminy Gromadka gospodarują takie podmioty gospodarcze jak Hörmann – producent bram i drzwi garażowych oraz Młynpol, produkujący mąki piekarnicze i makaronowe. Strabag Polski Asfalt – wytwórnia mas mineralno-bitumicznych typu AMMANN, Plasticos Durex – wyroby plastikowedla sektora motoryzacyjnego, Forest Logistyka – baza przeładunkowa elementów małej architektury ogrodowej. Docelowo, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, kluczowy przemysł funkcjonował będzie w Gromadce i Podstrefie Krzywa, natomiast w innych miejscowościach drobny przemysł przetwórczy, handel i usługi. Duża lesistość gminy, położenie na terenie gminy torfowisk Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (ponad 50 % obszaru parku leży na terenie gminy) sprzyjać będzie rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej, pozyskiwaniu runa leśnego oraz łowiectwu. Da to podstawy dla rozwoju usług, małej gastronomii i moteli. Szansę rozwoju rolnictwa ma południowa część gminy, w której są najkorzystniejsze warunki glebowe. Na użytki rolne przypada ponad 20% ogólnej powierzchni gminy. Wystepują gleby pseudo bielicowe, brunatne, mady, gleby torfowe, torfowo-mułowe i gleby murszowe. Dominują gleby słabe klas V i VI i stanowią one 68,6% ogólnej powierzchni gleb gruntów ornych.


W ciągu ostatnich kilkunastu lat gmina nadrabia olbrzymie zaległości w infrastrukturze. Dorobkiem lat 2005-2006 jest m.in. :
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Gromadce
- sieć wodociągowa dla miejscowości Osła i Różyniec

Najważniejsze zadania inwestycyjne w gminie w latach 2007 - 2009:
· Poprawa stanu dróg gminnych oraz dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy
· Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Osłej
· Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Nowa Kuźnia, Pasternik i Motyle i kanalizacyjnej w Nowej Kuźni
· Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowki i sieci kanalizacyjnej w Gromadce
· Budowa kompleksu z Rządowego programu „ Moje boisko ORLIK 2012”
· Przebudowa Stadionu sportowego w Gromadce
· Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A-18
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex