Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 05, luty 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

lgd  herb


Konsultacje społeczne zapraszamy!!!


Miejsce konsultacji:   Gminy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce
Dzień:  13 czerwca 2022r.
Czas:  10:00 – 14:00


Dotyczą: opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru objętego oddziaływaniem Lokalnej Grupy Działania „WRZOSOWA KRAINA” na lata – 2021 – 2027


Lokalna Strategia Rozwoju powstanie dzięki udziałowi mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”. Dlatego, w procesie tworzenia strategii istotne jest włączenie się mieszkańców gminy Gromadka w pracę nad tworzonym dokumentem. Zależy nam na uzyskaniu od mieszkańców informacji o oczekiwanych działaniach jakie należy podjąć, by podkreślić wspólne wartości, zaznaczyć problemy, zaspokoić potrzeby i aspiracje.


Gmina Gromadka jest jedną z dziewięciu gmin uczestniczących w konsultacjach a ich wyniki będą miały wpływ na wybór kierunków dalszego rozwoju gminy i regionu.


plakat

Powiększ plakat (format JPG)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gromadka na lata 2022-2027

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gromadka
na lata 2022- 2027”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gromadka do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gromadka na lata 2022-2027.


Termin konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 31 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.


Forma konsultacji:
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji publikuje się:
a) na stronie internetowej Gminy Gromadka https://www.gromadka.pl/,
b) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, https://www.gopsgromadka.pl


Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Gminy Gromadka https://www.gromadka.pl/,
b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej https://gopsgromadka.pl,
c) udostępnienie formularza ankiety w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej oraz na stronach internetowych https://www.gromadka.pl/, oraz https://gopsgromadka.pl,


Uzupełnioną i podpisaną ankietę można składać w formie:
1) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Gromadka, 59-706 Gromadka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 , poprzez złożenie w Sekretariacie,
b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka
c) pocztą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt, grudzień 2021 - Strategia 2022 - 2027 (format PDF)
ANKIETA ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI (format DOCX)

Warsztaty przyszłościowe z udziałem młodzieży klas 8 w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń"

W dniu 04.10.2021 r. w Szkole Podstawowej w Gromadce odbyły się warsztaty przyszłościowe z udziałem młodzieży klas 8 w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych prowadzone przez Panią Irenę Krukowską-Szopa z Fundacji Ekologicznej „ Zielona Akcja” z Legnicy.


Celem warsztatów było przybliżenie ich uczestnikom na czym polega proces planowania przestrzennego oraz jaką role pełni i jak wygląda procedura uchwalenia/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


W warsztatach wzięło udział 18 uczniów klas 8. Uczniowie pracowali w grupach wskazując na mapach swoje ulubione miejsca oraz rysując wizje swojej miejscowości za 10 lat. Zajęcia wzbudziły w młodzieży bardziej aktywną postawę wobec otaczającej ich przestrzeni, uświadomiły im, że mają wpływ na rozwój gminy biorąc w przyszłości udział w konsultacjach społecznych.


Spotkanie info zdjęcie 1


Spotkanie info zdjęcie 2

Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Gromadka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, a w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych. Z tego względu jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.


Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają takie studia gmin, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to limitowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i ustalania jej lokalizacji prawie wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych w celu uniknięcia chaosu przestrzennego i rozlewania się zabudowy.


Biorąc pod uwagę te i inne różnorodne uwarunkowania, nie powinniśmy zaniechać działań służących uczynieniu naszej gminy jeszcze piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.


Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.


LINK DO ANKIETY ON-LINE (link)

Projekt zmiany SUiKZP do konsultacji na dzień 14 stycznia 2021r.

Kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń"

W dniu 14 stycznia 2021r. w Domu Kultury w Gromadce odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych. Do konsultacji przedłożono projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. Z uwagi na pandemie koronawirusa spotkanie miało charakter indywidualny. Po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa wyznaczona została godzina spotkania.


Projekt prezentował Urbanista, będący autorem w/w dokumentu. Za udział serdecznie dziękujemy.


zdjęcie do artykułu

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex