Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 05, luty 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce

logo


Logo Dolny Śląsk   Logo Dolnośląski DelfinekZadanie: Budowa krytej pływalni „Delfinek”
przy Szkole Podstawowej w Gromadce


Całość zadania kosztować będzie: 11 143 765,44 zł. brutto
Koszt robót budowlanych wynosi: 10 872 304,44 zł. brutto.
Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu: 2 500 000,00 zł.
Dofinansowanie ze strony Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 1 250 000,00 zł.


Gmina Gromadka przystępuje do realizacji projektu którego celem jest budowa małej przyszkolnej krytej pływalni pod nazwą ”Dolnośląski Delfinek”.
Cel realizowany jest poprzez zadanie inwestycyjne pn: „Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce”.


Zadaniem będzie wybudowanie, w oparciu o projekt budowlany, krytej pływalni, połączonej z budynkiem szkoły w Gromadce, tzw. łącznikiem. Będzie również osobne wejście dla osób chętnych do skorzystania z basenu. Będzie to jednokondygnacyjny budynek składający się ze stref: wejściowej z wiatrołapem, kasami, strefą szatni (szatnie męskie, damskie, dwoma umywalniami, dwoma pomieszczeniami z natryskami) i strefy hali basenowej. Hala basenowa przewidziana została z niecką basenową o wymiarach: 8,5m x 16,67m i głębokościach od 0,90 m do 1,35 m. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 1507,4 m2; kubatura obiektu 5645 m6 wysokość hali basenowej 6,4m .


Grupami docelowymi są przede wszystkim dzieci, uczniowie szkół, dzieci przedszkolne, także osoby dorosłe, osoby starsze, młodzież. W godzinach przedpołudniowych przewiduje się prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola. Dla przedszkolaków, jako zajęcia dodatkowe. Popołudniami i w weekendy obiekt będzie udostępniany mieszkańcom Gminy Gromadka, a także wszystkim chętnym z okolic, w tym turystom. Turyści licznie odwiedzają naszą gminę, korzystają z agroturystyki, walorów przyrodniczych (obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie), terenów leśnych i szlaków rowerowych często w ramach tzw. turystyki weekendowej.


W ramach projektu powstanie bardzo praktyczny mały przyszkolny basen. Będzie on dostosowany do potrzeb dzieci szkolnych do nauki pływania, oraz oswajania się z wodą dla najmłodszych. Zależy nam, aby w przyszłości  zwiększyć umiejętności pływackie społeczeństwa i zminimalizować wszelkie negatywne skutki braku umiejętności zachowania się w wodzie. Hala basenowa obejmuje nieckę basenową wyposażoną w cztery tory pływackie, drabinki, natryski. Na hali znajdować się będzie także strefa saun (sauna sucha i infrared), dwie wanny jacuzzi, strefę siłowni i dwie sale do ćwiczeń oraz magazyn sprzętu. Kryta pływalnia „Delfinek” służyć będzie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Obiekt będzie służył również do celów relaksacyjnych i w pewnym stopniu rehabilitacyjnych, a ze względu na swoje wymiary i głębokość będzie obiektem bezpiecznym.

Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych. Pokonanie schodów w łączniku pomiędzy szkołą a basenem odbywać się będzie za pomocą schodołazu (już będącego na wyposażeniu szkoły). Wejście do niecki basenowej dla osoby niepełnosprawnej umożliwione będzie poprzez podnośnik szelkowy. Wszystkie pomieszczenia obiektu, są zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wokół budynku basenu przestrzeń zostanie zagospodarowana w parkingi oraz ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Umowy z podmiotami prowadzącymi zadanie budowlane podpisane zostały w II dekadzie lutego 2021r. Założono, że zakończenie budowy małej przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Gminie Gromadka nastąpi w miesiącu wrześniu w 2022 roku.
Budowa krytej pływalni "Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Gromadce - zakończona

Kryta pływalnia „Dolnośląski Delfinek” została wykonana na podstawie:
- decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 53 z dnia 24.01.2019 r. (WAB.6740.5.35.2018)
- decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 758 z dnia 23.08.2021 r. – zatwierdzającej projekt zamienny i zmieniający decyzję nr 53 z 24.01.2019 r.


Powierzchnia użytkowa obiektu: 1679,90 m2
Kubatura obiektu: 6 189,0 m3
Wysokość hali basenowej 6,4 m


Obiekt wykonany został jako budynek parterowy, podpiwniczony, połączony z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika umożliwiającego uczniom przejście na halę basenową bez opuszczania budynku szkoły. W południowej strony zlokalizowany jest wjazd umożliwiający dostawę chemii basenowej oraz dostęp do dwóch miejsc postojowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do miejsc postojowych przylega plac manewrowy dla straży pożarnej. Tereny utwardzone wykonane są z kostki betonowej. Na zewnątrz zlokalizowana jest wiata śmietnikowa.


Inwestycja zakończona po przeprowadzeniu odbioru końcowego podpisaniem protokołu w dniu 14.12.2022 roku. Udzielono pozwolenia na użytkowanie Decyzja nr 90/2022 wydana w dniu 28 października 2022 roku, po czym nastąpił próbny rozruch całego obiektu.

Zarządzeniem nr 53/22 Wójta Gminy Gromadka z dnia 26 września 2022roku przekazano kryta pływalnię Delfinek do eksploatacji Szkole Podstawowej w Gromadce.

Zarządzeniem nr 94/2022 Wójta Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2022roku upoważniono Szkołę Podstawowa w Gromadce do administrowania obiektem.

Decyzją nr BGK.72244.1.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku oddano krytą pływalnię Delfinek w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Gromadce

Regulamin korzystania z krytej pływalni „Delfinek” przyjęto Uchwałą nr LI/380/22 Rady Gminy Gromadka z dnia 26 października 2022r. (Dz.U. Wojwództwa Dolnosląskiego, dn. 15.11.2022r poz. 5487)


FINANSOWANIE
Koszt inwestycji: 12 025 789,14
Koszt robót budowlanych: 11 842 650,17
Dofinansowanie 2 500 000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dofinansowanie 1 250 000,00 budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Czytaj całość: Opis stref funkcjonalnych (format PDF)


Prace na Delfinku na finiszu

6 Realizacja największego dotychczas zamierzenia inwestycyjnego Gminy Gromadka , czyli Budowy krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Gromadce znalazła się na końcowym etapie wykonywania robót budowlanych. Mają one zostać zakończone do połowy października bieżącego roku , następnie Wykonawca zadania , czyl Sirbud -Minari z Wałbrzycha uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. Próbna eksploatacja basenu powinna rozpocząć się około połowy listopada bieżącego roku 
12
3
4
5
Kryta pływalnia, wraz z zapleczem saunowym i rekreacyjnym służyła będzie przede wszystkim jako obiekt do nauki pływania dla dzieci ze szkół i przedszkola z terenu gminy Gromadka, a także po godzinach szkolnych i w weekendy dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i spędzania czasu wolnego.
 flaga pl
godlo polski svg  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGOFUNDUSZUCELOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – edycja 2020
BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI „DELFINEK” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROMADCE

Informacja Tomasz Matyjewicz/UG, zdjęcia Janusz Górny /UG

Postęp prac w ramach budowy basenu Delfinek - II kwartał 2022 r.

W II kwartale 2022 r. (kwiecień – maj – czerwiec 2022 r.) zrealizowano następujące elementy robót:


 • na stropodachu zakończono przykrycie całości – pozostały obróbki blacharskie
 • zakończono wykonywanie tynków wewnętrznych
 • zakończono docieplanie ścian zewnętrznych styropianem i tynkiem – na elewacjach zachodniej i południowej
 • trwają prace dociepleniowe i elewacyjne na pozostałych ścianach
 • zakończono montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej: okienno-drzwiowej
 • rozpoczęto montaż stelaży pod sufity podwieszane
 • rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych i podłogowych
 • rozpoczęto prace malarskie
 • zakończono wykonanie układów wentylacyjnych
 • zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania i rurociągów technologicznych
 • wykonano instalacje wod – kan i p.poż w budynku
 • kontynuowane są roboty związane z montażem urządzeń technologicznych, w tym elementy sterowania i automatyki
 • kontynuowano prace branży elektrycznej w zakresie:
  • instalacji oświetleniowej
  • instalacji gniazd wtykowych 230V
  • instalacji systemu przyzywowego (dla niepełnosprawnych)
  • instalacji zasilających urządzenia technologiczne
  • instalacje połączeń wyrównawczych
  • zewnętrznych linii kablowych i związanych z oświetleniem
 • kontynuowano prace branży teletechnicznej w zakresie:
  • tras kablowych
 • instalacji okablowania strukturalnego
 • instalacji systemu telewizji przemysłowej CCTV IP
 • instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • instalacji systemu kontroli dostępu
 • instalacji systemu nagłośnienia
 • instalacji systemu rozliczania usług
 • instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
 • wykonania systemu BMS

Postęp prac w ramach budowy basenu Delfinek - I kwartał 2022 r.

W I kwartale 2022 r. (styczeń – luty – marzec 2022 r.) zrealizowano następujące elementy robót:

 • na stropodachu wykonano:
  - paroizolację
  - styropian podstawowy i spadkowy
  - przykrycie papą podkładową i (częściowo) wierzchniego krycia
 • wykonano skrzynki rozprężne pod witrynami
 • zamontowano świetliki dachowe
 • rozpoczęto wykonywanie tynków wewnętrznych na poziomie parteru
 • rozpoczęto docieplanie ścian zewnętrznych styropianem
 • wyposażono przepompownię ścieków sanitarnych w armaturę i sterowanie
 • zakończono wykonanie układów wentylacyjnych N-2, W-2, N-3, W-3, N-4, W-4 – na poziomie podbasenia
 • wykonano układy wentylacji z pomieszczeń chemii wraz z montażem wentylatorów wywiewnych
 • wykonano układy wentylacyjne na poziomie parteru w zakresie montażu kanałów z izolacją oraz kanałów nad niecką basenową (kanały malowane proszkowo)
 • rozpoczęto montaż instalacji centralnego ogrzewania na poziomie parteru – w tym ogrzewania podłogowego
 • wykonano instalację p.poż
 • wykonano instalacje wod – kan na poziomie parteru
 • kontynuowano roboty związane z montażem urządzeń technologicznych na poziomie podbasenia w tym elementy sterowani, automatyki
 • zamontowano i podłączono wanny jacuzzi
 • rozpoczęto prace branży elektrycznej w zakresie:
  - instalacji oświetleniowej
  - instalacji gniazd wtykowych 230V
  - instalacji systemu przyzywowego (dla niepełnosprawnych)
  - instalacji zasilających urządzenia technologiczne
  - instalacje połączeń wyrównawczych
  - zewnętrznych linii kablowych i związanych z oświetleniem
 • rozpoczęto prace branży teletechnicznej w zakresie:
  - tras kablowych
  - instalacji okablowania strukturalnego
  - instalacji systemu telewizji przemysłowej CCTV IP
  - instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
  - instalacji systemu kontroli dostępu
  - instalacji systemu nagłośnienia
  - instalacji systemu rozliczania usług
  - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
  - wykonania systemu BMS

Delfinek w Gromadce po drugim odbiorze częściowym

2 Gmina Gromadka w dniu 2 sierpnia 2021 r zakończyła czynności związane z drugim odbiorem częściowym na zadaniu Budowa basenu Delfinek przy Szkole Podstawowej w Gromadce  , wynikające z umowy z wykonawcą Sirbud -Minari z Wałbrzycha. Odebrane zostały roboty budowlane na kwotę 828 538,93 zł brutto. W zakresie zapłaconych prac były m.in elementy fundamentów , konstrukcji żelbetowych niecki basenowej  oraz pompy ciepła układu dolnego ogrzewania.
3
4
5
1
Wartośc zadania ogólem wynosi 10 812 085,7 zł, a termin zakończenia realizacji prac, w tym wykonania rozruchu i próbnej eksploatacji obiektu , zaplanowany został na 15 września przyszłego roku. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska kwotą 2 500 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotą 1 250 000,00 zł
 
Informacja Tomasz Matyjewicz/ UG, zdjęcia Tomasz Kwaśnicki

del
umwd
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex