Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Klub Senior + w Gromadce w 2022 r.

logo senior Klub Senior + w Gromadce działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Gromadka. Klub dysponuje 25 miejscami.

     Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w miejscowości Gromadka. Lokal powstał przy
świetlicy wiejskiej i został zaadaptowany na potrzeby Klubu. Seniorzy korzystają również
z pomieszczeń świetlicy tj. kuchnia, sala ogólna, toalety, szatnia.


     Uczestnikami Klubu Senior + są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Gromadka. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

     Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, rękodzieła artystycznego, ruchowych
i terapii zajęciowej. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.


     Seniorzy mają dostęp do infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu.
W swojej ofercie Klub Senior + realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie
i prowadzenie wyżej wymienionych zajęć, jak również organizowanie wyjazdów do kina, teatru oraz na wycieczki krajoznawcze.


     Aktywność Seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą.  A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.
senior c2022PROGRAM WIELOLETNI ,,SENIOR"
NA LATA 2021-2025
MODUŁ II- ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU SENIOR+ W GROMADCE
EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE [48 597, 00 zł]
CAŁKOWITA WARTOŚĆ [108 593, 00 zł]Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex