Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 29, listopad 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Projekt - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gminahttps://www.gov.pl/photo/format/f2452103-f5ce-41dd-8a76-ac1fa476ffc9/resolution/1920x810 Gromadka przystępuje do realizacji projektu skierowanego na kształcenie kompetencji cyfrówych wśród uczniów pochodzących z miejscowości , w których funkcjonowały PGR-y . W ramach projektu, planowanego do dofinansowania w ramach Programu Polska Cyfrowa , planowane jest wyposażenie uczniów w komputery przenośne ( laptop) wraz z oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem o wartośći zestawu do 3 500,00zł brutto. Warunkiem udziału w programie, jest złożenie przez rodziców ucznia ( lub tez samego ucznia, w sytuacji gdy jest on osobą pełnoletnią) oświadczenia o zamieszkiwaniu w miejscowości , w której funkcjonował pgr oraz wykonywanie w tymże gospodarstwie rolnym pracy przez co najmniej jednego z rodziców , dziadków lub pradziadków ucznia .  Na terenie gminy Gromadka do dofinansowania w ramach programu kwalifikują się uczniowie zamieszkując w miejscowościach Nowa Kuźnia , Modła i Osła . Warunkiem udziału w programie jest zlożenie przez rodziców ucznia ( załącznik nr 1 lub ucznia pełnoletniego (załącznik nr 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie oraz  formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Podpisane oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, należy składać w Urzędzie Gminy w Gromadce ( sekretariat ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.   Do udziału w projekcie nie będzie wymagany finansowy udzial własny rodziców ucznia .

Informacja Tomasz Matyjewicz
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex