Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 29, listopad 2021

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Upadki osób - publikacja prewencyjna KRUS

rola Rola rolnika by upadku unikał" – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób" to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.
Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.
Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

• złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie)
• nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego
• niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności
• niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości
• wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni
• nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep
i wozów.

Pamiętaj:
• utrzymuj porządek w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
• dbaj o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych
• prawidłowo wchodź i schodź z maszyn rolniczych, przyczep i wozów
• stosuj drabiny i podesty do pracy na wysokości
• zabezpieczaj otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

Materiały źródłowe:
- broszury prewencyjne KRUS
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex