Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 02, czerwiec 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ogłoszenie o spotkaniu - BUDOWA/ROZBUDOWA AUTOSTRADY A4, 14.03.2022r. - godz. 17.00

Spotkanie informacyjne w Gminie Gromadka dotyczące Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla: BUDOWA/ROZBUDOWA AUTOSTRADY A4 KRZYŻOWA (bez węzła)-LEGNICA POŁUDNIE (bez węzła)


Sptokanie w formie on-line, 14.03.2022r. - godz. 17.00, www.a4-krzyzowa-legnica-stesr.pl

link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ2NDM0ZGQtNTVmOS00OWIwLWI1NTQtMTdkNDEzYjU4OWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f1c31df-67e8-4de6-88ac-3e04abe4d0e1%22%2c%22Oid%22%3a%2223598c5d-5558-4706-aa6b-8961d4de566e%22%7d

info plakat

Powiększ informację (format PDF)

Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex