Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Badanie powietrza glebowego w ramach projektu Sanaero

W dDSC 2443niach 26 i 27 czerwca 2014 r.  przeprowadzone zostały badania powietrza glebowego na potencjalnie zanieczyszczonych terenach byłego poradzieckiego lotniska w gminie Gromadka. Analizę przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu z zakresu ochrony środiowska Sanaero

Badania w terenie oraz dalsze próby laboratoryjne przeprowadzone zostały wspólnie przez partnerów projektu : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu oraz niemiecką firmę Ergo Wyniki badań dostępnne będą na stronie internetowej projektu oraz u partnerów projektu
DSC 2445DSC 2448Badania powietrza glebowego mają na celu określenie stopnia zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi oraz metalami cięzkimi. Badania terenowe oraz powadzenie badań laboratoryjnych na bazie wcześniej pobranego materiału badawczego są jednym z ostatnich elementów merytorycznej realizacji projektu. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą jako rekomendacje w zakresie potencjalnych metod remediacji terenu.
DSC 2457

DSC 2467Międzynarodowy projekt z zakresu ochrony środowiska Sanaero jest realizowany wspólnie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB we Wrocławiu, niemieckie Ergo oraz Gminę Gromadka . Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 .

znak powtznak efrr

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

obwieszczenie rdos

Farma wiatrowa w Gminie Gromadka

W piątek 3wiatrak 10 maja 2014 r  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gromadce zorganizowane zostało spotkanie informacyjne odnośnie problematyki planowanych fiarm wiatrowych w Gminie Gromadka
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Gromadka Krzysztofa Króla .
W spotkaniu wzięli udział Radni Gminy Gromadka , Sołtysi sołectw Krzyżowa i Osła , pracownicy  Urzędu Gminy w Gromadce  przedstawiciele Inwestora - Unio Verde Gromadka Sp. zo.o. oraz zainteresowani mieszkańcy sołectw Krzyżowa , Rózyniec i Osła.
Celem spotkania było zaprezentowanie stanowisk przedstawicieli mieszkańców sołectw połozonych w obszarze realizacji projektu, niezadowolonych z  lokalizacji elektrowni wiatrowych bliżej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych  oraz Inwestora , planującego budowę 20 elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Osła , Rózyniec i Krzyzowa.
Osniową spotkania była prezentacja na temat projektu inwestycyjnego przygotowana przez Inwestora, na tle której przeprowadzona została dyskusja. Poruszane problemy to m.in. bezpieczeństwo mieszkańców przy zakładanej odległosci farmy wiatrowej od zabudowań na poziomie 700 - 800 m , wpływ hałasu generowanego przez elektrownie na zdrowie mieszkańców oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie lokowania farm wiatrowych na obszarze Polski i Europy.
Dyskusja dotyczyła również wpływu planowanej inwestycji na awifaunę ( ptaki ) i chiropterofaunę ( nietoperze)  występujące na obszarze planowanej inwestycji . Powyższe problemy zostały szczególowo opisane w raportach oddziaływania na środowisko przygotowanych przez Inwestora .
Jednym z istotnych problemów poruszonych w trakcie zebrania było prognozowane zwiększenie dochodów budżetowych gminy Gromadka z tytułu podatku od nieruchomości od planowanej farmy wiatrowej.

Szczególowe informacje na temat planowanej przez Unio Verde Gromadka Sp. z .o.o.  realizacji inwestycji farm wiatrowych znajdują się w załączniku

Informacja Tomasz Matyjewicz , prezentacja za zgodą Unio Verde Gromadka sp. z .o.o.
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex