Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowa Kuźnia i Pasternik

rpo
Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik-Nowa Kuźnia, gmina Gromadka (budowa sieci wodociągowej Pasternik-Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa . Wartość inwestycji została oszacowana w na poziomie 9 144 650,32 zł , a w tym wartość robót budowlanych ( w oparciu o kosztorys inwestorski) w wysokości 9 037 273 ,81 zł . Kwota dofinansowania 49,99% kosztów kwalifikowalnych . Zadanie realizowane w latach 2010-2011.  W ramach zadania wykonano :
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pasternik i Nowa Kuźnia,
- budowę hydroforni sieciowej z przyłączem energetycznym w Pasterniku.
- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Kuźnia wraz z przepompowniami ścieków, tłocznią i przesyłem do oczyszczalni ścieków w Gromadce.
1
2
3
4
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex