Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Szansa na samodzielność - II etap 2011r.

UE PODPIS EFS LEWA STR KOL

znak kapital ludzki

W 2011 r. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowali projekt „Szansa na samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem ogólnym projektu było uaktywnienie 6 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z możliwością powrotu na rynek pracy. Celami szczegółowymi projektu było zwiększenie umiejętności społecznych poprzez treningi, wzmocnienie wiary we własne możliwości poprzez udział w warsztatach psychologicznych i psychoterapeutycznych, zwiększenie aktywizacji zawodowej poprzez udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz wsparcie beneficjentów ostatecznych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego.
Wartość projektu wyniosła 66.121,99 zł. z czego współfinansowanie wyniosło 59.179,18 zł. a udział własny wyniósł 6.942,81 zł.
CIMG5119
CIMG5078
CIMG4806
CIMG4775
Spośród docelowej grupy 6 osób, wszyscy ukończyli kurs obsługi kasy fiskalnej, wzięli udział w:
zajęciach z aktywnego poszukiwani zatrudnienia, grupowym doradztwie zawodowym,
szkoleniu z zakresu psychologii, asertywność i komunikacji społecznej,
poprawie i kreowaniu własnego wizerunku.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w Ośrodku Rehabilitacji w Szklarskiej Porębie.
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex