Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 11, grudzień 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Wigilia wielu kultur 2011

logo leader
Zaraz po wojnie, w 1946-1947 roku na tereny gminy Gromadka i tereny "Wrzosowej Krainy" przyjechali ludzie z różnych stron Europy: reemigranci z Bałkanów, repatrianci z Kresów Wschodnich, ludność mniejszości narodowej ukraińskiej i mniejszości etnicznej łemkowskiej deportowana podczas Akcji "Wisła", rdzenni Polacy z Centralnej Polski. Różnorodność kultur i zwyczajów kultywowanych przez przybyłą ludność najlepiej prezentuje się na wspólnych spotkaniach integracyjnych.
W celu poznania zwyczajów wigilijnych mieszkańców „Wrzosowej Krainy" chcemy w dniu 11.12.2011 roku zorganizować imprezę pn. „Wigilia Wielu Kultur". „Wigilia Wielu Kultur" jest to impreza podczas której pogłębia się znajomość lokalnych zwyczajów i tradycji kultywowanych przez przybyłą ludność. Realizacja projektu rozpocznie się spotkaniem organizatora z władzami samorządowymi gmin: Gromadka, Chocianów, Chojnów, Lubin, Przemków, Bolesławiec, przedstawicielami zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich, regionalnymi twórcami ludowymi, dyrektorami szkół, kół i klubów zrzeszających przybyłą ludność. Celem spotkania będzie przedstawienie sposobu przygotowania i realizacji imprezy. W celu promocji imprezy opracowane zostaną plakaty, zaproszenia, dyplomy z informacjami zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej. W dalszym etapie promocja odbędzie się za pośrednictwem lokalnych mediów przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania. Następnie zostaną zakupione produkty potrzebne na przygotowanie wigilijnych potraw regionalnych. Potrawy będą przygotowywane przez społeczność lokalną „Wrzosowej Krainy" pod kierownictwem kucharzy. W dniu 11.12.2011 roku o godz. 14:00 rozpocznie się spotkanie integracyjne społeczności lokalnej gminy Gromadka ze społecznością "Wrzosowej Krainy". Podczas spotkania odbędą się 3 godzinne występy sceniczne tematycznie związane z prezentowanymi kulturami zakończone rozdaniem dyplomów uczestnictwa. Występom towarzyszyć będą prezentacje wigilijnych potraw regionalnych połączone z degustacją oraz jedna wystawa prac twórców ludowych. W trakcie wspólnej wigilii złożymy sobie życzenia świąteczne, podzielimy się opłatkiem i ukraińską prosforą. Po występach scenicznych nauczymy się i wspólnie zaśpiewamy kolędy w języku polskim, ukraińskim, jugosłowiańskim. Całość uroczystości zostanie udokumentowana za pomocą list obecności, kroniki organizatora, fotografii oraz filmu DVD.
1w
10w
11w
13w
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex