Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

KPP w Bolesławcu zaprasza na spotkanie online dla seniorów

policja Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu zaprasza na spotkanie online  w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00  w ramach wojewódzkiej koncepcji „Senior Online”.
link do spotkania https://www.youtube.com/watch?v=BFJCEarZqKo

Kolejne webinarium dla rolników juz 6 czerwca 2022 r.

webinarium

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnoś

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka
w województwie dolnośląskim


Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka:

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka
w województwie dolnośląskim


Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnośląskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 lipca 2022 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik do rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 27 maja 2022 r. (poz. 1147)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnośląskim

2do dnia 10 czerwca 2022 r.– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 13 czerwca 2022 r.

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów
na członków gminnej komisji wyborczej


4

do dnia 14 czerwca 2022 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do dnia 29 czerwca 2022 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów
na wójta


6

do dnia 4 lipca 2022 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7

do dnia 6 lipca 2022 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców

8

do dnia 11 lipca 2022 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9

od dnia 11 lipca 2022 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych


10

do dnia 15 lipca 2022 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 19 lipca 2022 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie
ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,


– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych


12

w dniu 22 lipca 2022 r.

o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 23 lipca 2022 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 24 lipca 2022 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanieZ up. Wojewody Dolnośląskiego:

I Wicewojewoda DolnośląskiJarosław Kresa

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex