Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Policjanci zapraszają na Dzień Dziecka do Wrocławia

logo policja Bolesławieccy policjanci zapraszają na Dzień Dziecka we Wrocławiu, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na to spotkanie. Piknik z okazji Dnia Dziecka odbędzie się w dniu 30 maja 2022r. w godz. 10:00 do 13:00 przed Dworcem Głównym PKP Wrocław. W trakcie imprezy zapewnionych będzie wiele atrakcji, min.:, będzie można spotkać Komisarza Lwa, zostanie zaprezentowany sprzęt policyjny, stoisko laboratoryjne, prezentacja psów służbowych, pokaz robota do wykrywania materiałów wybuchowych, symulator jazdy samochodowej i wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festynie. Poniżej w linku podane są szczegóły imprezy: https://boleslawiec.policja.gov.pl/dbl/aktualnosci/bieza/68132,DZIEN-DZIECKA-Z-DOLNOSLASKA-POLICJA.html.

policja

Ankieta w sprawie Strategii ZIT Zachodni Obszar Integracji

Szanowni Państwo,
zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI. 
Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 
Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 
Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS +
Usługi Społeczne - finansowanie EFS +


Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.
Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.
Poniżej prezentujemy mapę obszaru:


obszar zoiAnkieta jest anonimowa
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu
W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno - gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane. 
Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy. 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r. 
Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

https://swotzoi.webankieta.pl/.

Sekretarz gminy Tomasz Matyjewicz

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

lgd  herb

Konsultacje społeczne

                            zapraszamy!!!


Miejsce konsultacji:          Gminy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce


Dzień:                                    13 czerwca 2022r.

Czas:                                      10:00 – 14:00Dotyczą:       opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru objętego

oddziaływaniem Lokalnej Grupy Działania „WRZOSOWA KRAINA”

na lata – 2021 – 2027Lokalna Strategia Rozwoju powstanie dzięki udziałowi mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”. Dlatego, w procesie tworzenia strategii istotne jest włączenie się mieszkańców gminy Gromadka w pracę nad tworzonym dokumentem. Zależy nam na uzyskaniu od mieszkańców informacji o oczekiwanych działaniach jakie należy podjąć, by podkreślić wspólne wartości, zaznaczyć problemy, zaspokoić potrzeby i aspiracje.

Gmina Gromadka jest jedną z dziewięciu gmin uczestniczących w konsultacjach a ich wyniki będą miały wpływ na wybór kierunków dalszego rozwoju gminy i regionu.


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex