Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 02, październik 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce

logo


Logo Dolny Śląsk   Logo Dolnośląski DelfinekZadanie: Budowa krytej pływalni „Delfinek”
przy Szkole Podstawowej w Gromadce


Całość zadania kosztować będzie: 11 143 765,44 zł. brutto
Koszt robót budowlanych wynosi: 10 872 304,44 zł. brutto.
Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu: 2 500 000,00 zł.
Dofinansowanie ze strony Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 1 250 000,00 zł.


Gmina Gromadka przystępuje do realizacji projektu którego celem jest budowa małej przyszkolnej krytej pływalni pod nazwą ”Dolnośląski Delfinek”.
Cel realizowany jest poprzez zadanie inwestycyjne pn: „Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce”.


Zadaniem będzie wybudowanie, w oparciu o projekt budowlany, krytej pływalni, połączonej z budynkiem szkoły w Gromadce, tzw. łącznikiem. Będzie również osobne wejście dla osób chętnych do skorzystania z basenu. Będzie to jednokondygnacyjny budynek składający się ze stref: wejściowej z wiatrołapem, kasami, strefą szatni (szatnie męskie, damskie, dwoma umywalniami, dwoma pomieszczeniami z natryskami) i strefy hali basenowej. Hala basenowa przewidziana została z niecką basenową o wymiarach: 8,5m x 16,67m i głębokościach od 0,90 m do 1,35 m. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 1507,4 m2; kubatura obiektu 5645 m6 wysokość hali basenowej 6,4m .


Grupami docelowymi są przede wszystkim dzieci, uczniowie szkół, dzieci przedszkolne, także osoby dorosłe, osoby starsze, młodzież. W godzinach przedpołudniowych przewiduje się prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola. Dla przedszkolaków, jako zajęcia dodatkowe. Popołudniami i w weekendy obiekt będzie udostępniany mieszkańcom Gminy Gromadka, a także wszystkim chętnym z okolic, w tym turystom. Turyści licznie odwiedzają naszą gminę, korzystają z agroturystyki, walorów przyrodniczych (obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie), terenów leśnych i szlaków rowerowych często w ramach tzw. turystyki weekendowej.


W ramach projektu powstanie bardzo praktyczny mały przyszkolny basen. Będzie on dostosowany do potrzeb dzieci szkolnych do nauki pływania, oraz oswajania się z wodą dla najmłodszych. Zależy nam, aby w przyszłości  zwiększyć umiejętności pływackie społeczeństwa i zminimalizować wszelkie negatywne skutki braku umiejętności zachowania się w wodzie. Hala basenowa obejmuje nieckę basenową wyposażoną w cztery tory pływackie, drabinki, natryski. Na hali znajdować się będzie także strefa saun (sauna sucha i infrared), dwie wanny jacuzzi, strefę siłowni i dwie sale do ćwiczeń oraz magazyn sprzętu. Kryta pływalnia „Delfinek” służyć będzie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Obiekt będzie służył również do celów relaksacyjnych i w pewnym stopniu rehabilitacyjnych, a ze względu na swoje wymiary i głębokość będzie obiektem bezpiecznym.

Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych. Pokonanie schodów w łączniku pomiędzy szkołą a basenem odbywać się będzie za pomocą schodołazu (już będącego na wyposażeniu szkoły). Wejście do niecki basenowej dla osoby niepełnosprawnej umożliwione będzie poprzez podnośnik szelkowy. Wszystkie pomieszczenia obiektu, są zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wokół budynku basenu przestrzeń zostanie zagospodarowana w parkingi oraz ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Umowy z podmiotami prowadzącymi zadanie budowlane podpisane zostały w II dekadzie lutego 2021r. Założono, że zakończenie budowy małej przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Gminie Gromadka nastąpi w miesiącu wrześniu w 2022 roku.
Budowa basenu Delfinek po trzecim odbiorze częściowym

W dniu 30 września 2021r. dokonano kolejnego odbioru częściowego robót budowalnych przyszkolnego basenu „Delfinek”. Prace stopniowo postępują i wykonywane są wg harmonogramu - terminowo.


W okresie od lipca do września 2021r. wykonano następujące elementy:

  • dokończono wykonywanie pozostałych słupów i ścian fundamentowych zewnętrznych na poziomie podbasenia wraz z izolacja,
  • wykonano ściany wewnętrzne na poziomie podbasenia, wykonano konstrukcje żelbetową pod nieckę basenową wraz z niezbędna armaturą technologii wody,
  • wykonano strop nad przyziemiem,
  • wykonano słupy na poziomie parteru,
  • rozpoczęto roboty murowe ścian nośnych i działowych na poziomie parteru,
  • zakończono roboty związane z przyłączem cieplnym z istniejącej kotłowni,
  • wykonano elementy dolnego źródła ciepła,
  • wykonano wpięcia przyłącza wodociągowego, hydrantów p.poż. i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • dostarczono cześć instalacji technologii basenowej

Postęp prac w ramach budowy basenu Delfinek

Na teren budowy przyszkolnego basenu Delfinek zawitał wysoki dźwig. A ogromnej dziurze w ziemi przy szkole rysują się miejsca ścian budynku.

Foto: Janusz Górny, kwiecień 2021

Pierwsze prace wykonane w ramach budowy basenu Delfinek

Plac budowy został zorganizowany, zabezpieczony, geodeta wyznaczył miejsce i ruszyliśmy ziemię, aby dobrze posadowić budynek Delfinka.


prace wykonane w ramach budowy basenu Delfinek


prace wykonane w ramach budowy basenu Delfinek


prace wykonane w ramach budowy basenu Delfinek

Rusza budowa basenu krytego Delfinek

18 lutego 2021 r. , roboczym spotkaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Gromadce 7 , zainicjowana zostala największa tegoroczna inwestycja Gminy Gromadka , czyli Budowa krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Gromadce . W przekazaniu placu budowy uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Gromadce i Urzędu Gminy w Gromadce , inspektorzy nadzoru inwestorskiego z firmy Probudex z Wrocławia oraz wykonawcy firmy Sirbud-Minari z Wałbrzycha .  Wykonawca zlustrował teren przyszłej budowy oraz oficjalnie otrzymał pełną jej dokumentację
5
6
Otoczenie budynku Szkoły od strony boiska Orlik dziś jeszcz wygląda tak,
1
3
4
ale za około 1,5 roku , nakładem 10 872 304,44 zł brutto uzyska spektakularny wygląd , widoczny na wizualizacjach
8
7
Na realizację zadania Gmina Gromadka uzyskała dotację z Ministerstwa Sporu  w programie Sportowa Polska w wysokości 2 500 000,00 zl  oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 250 000,00 zł

informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia UG Gromadka
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex