Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce

logo


Logo Dolny Śląsk   Logo Dolnośląski DelfinekZadanie: Budowa krytej pływalni „Delfinek”
przy Szkole Podstawowej w Gromadce


Całość zadania kosztować będzie: 11 143 765,44 zł. brutto
Koszt robót budowlanych wynosi: 10 872 304,44 zł. brutto.
Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu: 2 500 000,00 zł.
Dofinansowanie ze strony Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 1 250 000,00 zł.


Gmina Gromadka przystępuje do realizacji projektu którego celem jest budowa małej przyszkolnej krytej pływalni pod nazwą ”Dolnośląski Delfinek”.
Cel realizowany jest poprzez zadanie inwestycyjne pn: „Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce”.


Zadaniem będzie wybudowanie, w oparciu o projekt budowlany, krytej pływalni, połączonej z budynkiem szkoły w Gromadce, tzw. łącznikiem. Będzie również osobne wejście dla osób chętnych do skorzystania z basenu. Będzie to jednokondygnacyjny budynek składający się ze stref: wejściowej z wiatrołapem, kasami, strefą szatni (szatnie męskie, damskie, dwoma umywalniami, dwoma pomieszczeniami z natryskami) i strefy hali basenowej. Hala basenowa przewidziana została z niecką basenową o wymiarach: 8,5m x 16,67m i głębokościach od 0,90 m do 1,35 m. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 1507,4 m2; kubatura obiektu 5645 m6 wysokość hali basenowej 6,4m .


Grupami docelowymi są przede wszystkim dzieci, uczniowie szkół, dzieci przedszkolne, także osoby dorosłe, osoby starsze, młodzież. W godzinach przedpołudniowych przewiduje się prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola. Dla przedszkolaków, jako zajęcia dodatkowe. Popołudniami i w weekendy obiekt będzie udostępniany mieszkańcom Gminy Gromadka, a także wszystkim chętnym z okolic, w tym turystom. Turyści licznie odwiedzają naszą gminę, korzystają z agroturystyki, walorów przyrodniczych (obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie), terenów leśnych i szlaków rowerowych często w ramach tzw. turystyki weekendowej.


W ramach projektu powstanie bardzo praktyczny mały przyszkolny basen. Będzie on dostosowany do potrzeb dzieci szkolnych do nauki pływania, oraz oswajania się z wodą dla najmłodszych. Zależy nam, aby w przyszłości  zwiększyć umiejętności pływackie społeczeństwa i zminimalizować wszelkie negatywne skutki braku umiejętności zachowania się w wodzie. Hala basenowa obejmuje nieckę basenową wyposażoną w cztery tory pływackie, drabinki, natryski. Na hali znajdować się będzie także strefa saun (sauna sucha i infrared), dwie wanny jacuzzi, strefę siłowni i dwie sale do ćwiczeń oraz magazyn sprzętu. Kryta pływalnia „Delfinek” służyć będzie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Obiekt będzie służył również do celów relaksacyjnych i w pewnym stopniu rehabilitacyjnych, a ze względu na swoje wymiary i głębokość będzie obiektem bezpiecznym.

Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych. Pokonanie schodów w łączniku pomiędzy szkołą a basenem odbywać się będzie za pomocą schodołazu (już będącego na wyposażeniu szkoły). Wejście do niecki basenowej dla osoby niepełnosprawnej umożliwione będzie poprzez podnośnik szelkowy. Wszystkie pomieszczenia obiektu, są zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wokół budynku basenu przestrzeń zostanie zagospodarowana w parkingi oraz ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Umowy z podmiotami prowadzącymi zadanie budowlane podpisane zostały w II dekadzie lutego 2021r. Założono, że zakończenie budowy małej przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Gminie Gromadka nastąpi w miesiącu wrześniu w 2022 roku.
Prace na Delfinku na finiszu

6 Realizacja największego dotychczas zamierzenia inwestycyjnego Gminy Gromadka , czyli Budowy krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Gromadce znalazła się na końcowym etapie wykonywania robót budowlanych. Mają one zostać zakończone do połowy października bieżącego roku , następnie Wykonawca zadania , czyl Sirbud -Minari z Wałbrzycha uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. Próbna eksploatacja basenu powinna rozpocząć się około połowy listopada bieżącego roku 
12
3
4
5
Kryta pływalnia, wraz z zapleczem saunowym i rekreacyjnym służyła będzie przede wszystkim jako obiekt do nauki pływania dla dzieci ze szkół i przedszkola z terenu gminy Gromadka, a także po godzinach szkolnych i w weekendy dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i spędzania czasu wolnego.
 flaga pl
godlo polski svg  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGOFUNDUSZUCELOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – edycja 2020
BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI „DELFINEK” przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROMADCE

Informacja Tomasz Matyjewicz/UG, zdjęcia Janusz Górny /UG

Postęp prac w ramach budowy basenu Delfinek - II kwartał 2022 r.

W II kwartale 2022 r. (kwiecień – maj – czerwiec 2022 r.) zrealizowano następujące elementy robót:


 • na stropodachu zakończono przykrycie całości – pozostały obróbki blacharskie
 • zakończono wykonywanie tynków wewnętrznych
 • zakończono docieplanie ścian zewnętrznych styropianem i tynkiem – na elewacjach zachodniej i południowej
 • trwają prace dociepleniowe i elewacyjne na pozostałych ścianach
 • zakończono montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej: okienno-drzwiowej
 • rozpoczęto montaż stelaży pod sufity podwieszane
 • rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych i podłogowych
 • rozpoczęto prace malarskie
 • zakończono wykonanie układów wentylacyjnych
 • zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania i rurociągów technologicznych
 • wykonano instalacje wod – kan i p.poż w budynku
 • kontynuowane są roboty związane z montażem urządzeń technologicznych, w tym elementy sterowania i automatyki
 • kontynuowano prace branży elektrycznej w zakresie:
  • instalacji oświetleniowej
  • instalacji gniazd wtykowych 230V
  • instalacji systemu przyzywowego (dla niepełnosprawnych)
  • instalacji zasilających urządzenia technologiczne
  • instalacje połączeń wyrównawczych
  • zewnętrznych linii kablowych i związanych z oświetleniem
 • kontynuowano prace branży teletechnicznej w zakresie:
  • tras kablowych
 • instalacji okablowania strukturalnego
 • instalacji systemu telewizji przemysłowej CCTV IP
 • instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • instalacji systemu kontroli dostępu
 • instalacji systemu nagłośnienia
 • instalacji systemu rozliczania usług
 • instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
 • wykonania systemu BMS

Postęp prac w ramach budowy basenu Delfinek - I kwartał 2022 r.

W I kwartale 2022 r. (styczeń – luty – marzec 2022 r.) zrealizowano następujące elementy robót:

 • na stropodachu wykonano:
  - paroizolację
  - styropian podstawowy i spadkowy
  - przykrycie papą podkładową i (częściowo) wierzchniego krycia
 • wykonano skrzynki rozprężne pod witrynami
 • zamontowano świetliki dachowe
 • rozpoczęto wykonywanie tynków wewnętrznych na poziomie parteru
 • rozpoczęto docieplanie ścian zewnętrznych styropianem
 • wyposażono przepompownię ścieków sanitarnych w armaturę i sterowanie
 • zakończono wykonanie układów wentylacyjnych N-2, W-2, N-3, W-3, N-4, W-4 – na poziomie podbasenia
 • wykonano układy wentylacji z pomieszczeń chemii wraz z montażem wentylatorów wywiewnych
 • wykonano układy wentylacyjne na poziomie parteru w zakresie montażu kanałów z izolacją oraz kanałów nad niecką basenową (kanały malowane proszkowo)
 • rozpoczęto montaż instalacji centralnego ogrzewania na poziomie parteru – w tym ogrzewania podłogowego
 • wykonano instalację p.poż
 • wykonano instalacje wod – kan na poziomie parteru
 • kontynuowano roboty związane z montażem urządzeń technologicznych na poziomie podbasenia w tym elementy sterowani, automatyki
 • zamontowano i podłączono wanny jacuzzi
 • rozpoczęto prace branży elektrycznej w zakresie:
  - instalacji oświetleniowej
  - instalacji gniazd wtykowych 230V
  - instalacji systemu przyzywowego (dla niepełnosprawnych)
  - instalacji zasilających urządzenia technologiczne
  - instalacje połączeń wyrównawczych
  - zewnętrznych linii kablowych i związanych z oświetleniem
 • rozpoczęto prace branży teletechnicznej w zakresie:
  - tras kablowych
  - instalacji okablowania strukturalnego
  - instalacji systemu telewizji przemysłowej CCTV IP
  - instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
  - instalacji systemu kontroli dostępu
  - instalacji systemu nagłośnienia
  - instalacji systemu rozliczania usług
  - instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
  - wykonania systemu BMS

Delfinek w Gromadce po drugim odbiorze częściowym

2 Gmina Gromadka w dniu 2 sierpnia 2021 r zakończyła czynności związane z drugim odbiorem częściowym na zadaniu Budowa basenu Delfinek przy Szkole Podstawowej w Gromadce  , wynikające z umowy z wykonawcą Sirbud -Minari z Wałbrzycha. Odebrane zostały roboty budowlane na kwotę 828 538,93 zł brutto. W zakresie zapłaconych prac były m.in elementy fundamentów , konstrukcji żelbetowych niecki basenowej  oraz pompy ciepła układu dolnego ogrzewania.
3
4
5
1
Wartośc zadania ogólem wynosi 10 812 085,7 zł, a termin zakończenia realizacji prac, w tym wykonania rozruchu i próbnej eksploatacji obiektu , zaplanowany został na 15 września przyszłego roku. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska kwotą 2 500 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotą 1 250 000,00 zł
 
Informacja Tomasz Matyjewicz/ UG, zdjęcia Tomasz Kwaśnicki

del
umwd

Budowa basenu Delfinek po trzecim odbiorze częściowym

W dniu 30 września 2021r. dokonano kolejnego odbioru częściowego robót budowalnych przyszkolnego basenu „Delfinek”. Prace stopniowo postępują i wykonywane są wg harmonogramu - terminowo.


W okresie od lipca do września 2021r. wykonano następujące elementy:

 • dokończono wykonywanie pozostałych słupów i ścian fundamentowych zewnętrznych na poziomie podbasenia wraz z izolacja,
 • wykonano ściany wewnętrzne na poziomie podbasenia, wykonano konstrukcje żelbetową pod nieckę basenową wraz z niezbędna armaturą technologii wody,
 • wykonano strop nad przyziemiem,
 • wykonano słupy na poziomie parteru,
 • rozpoczęto roboty murowe ścian nośnych i działowych na poziomie parteru,
 • zakończono roboty związane z przyłączem cieplnym z istniejącej kotłowni,
 • wykonano elementy dolnego źródła ciepła,
 • wykonano wpięcia przyłącza wodociągowego, hydrantów p.poż. i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • dostarczono cześć instalacji technologii basenowej

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex