Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 19, sierpień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Projekt " Partnerstwa trójsektorowe sposobem na rozwój ekonomii społecznej na wsiach”

W dniu 17IMG 5311.06.2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wrzosowy Tartak" w Chocianowie odbyło się seminarium informacyjne dotyczące projektu pn.: „Partnerstwa trójsektorowe sposobem na rozwój ekonomii społecznej na wsiach" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W spotkaniu uczestniczyli liderzy organizacji pozarządowych, ekomuzealnicy oraz przedstawiciele wsi tematycznych. W trakcie seminarium przedstawiono informację o projekcie oraz podstawowe pojęcia ekonomii społecznej i możliwości jej realizacji poprzez prowadzenie działalności odpłatnej w stowarzyszeniach. Ponadto zaprezentowano przykłady stowarzyszeń realizujących ofertę wsi tematycznych i uzyskujących przychody, łączące aktywność ekonomiczną i społeczną. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad wykładowców, które dotyczyły zmian organizacyjno- prawnych np. w statutach swoich organizacji. Projekt będzie realizowany do 31.12.2015 r. Uczestnicy w ramach realizacji projektu będą mieli możliwość udziału w warsztatach tematycznych, partnerskich, wizytach studyjnych oraz zamieszczenia swojej oferty wsi w broszurze promocyjno- informacyjnej

Informacja : LGR Dolnośląska Kraina Karpia
             
fio           logo vitaregionem

Zmiana terminu IX sesji Rady Gminy Gromadka

Ważna Informacja
Informuję, że godzina rozpoczęcia IX sesja Rady Gminy Gromadka w dniu 26 czerwca br .została przesunięta z godziny 14:00 na godzinę 16:00.

Przewodniczący Rady Gminy Gromadka
Krzysztof Król

Zaproszenie na seminarium

logo fundusz inicjatyw obywatelskich ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU pt.: „PARTNERSTWA TRÓJSEKTOROWE SPOSOBEM NA ROZWÓJ EKONOlogo vita regionemMII SPOŁECZNEJ NA WSIACH"
W imieniu Fundacji „Vita Regionem" mamy zaszczyt zaprosić liderów organizacji pozarządowych, ekomuzealników oraz przedstawicieli wsi tematycznych na seminarium informacyjne realizowane w ramach projektu pt.: „Partnerstwa trójsektorowe sposobem na rozwój ekonomii społecznej na wsiach", które odbędzie się dnia 17.06.2015 r. (środa) o godz. 16:30 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wrzosowy Tartak" w Chocianowie.
Projekt ma na celu upowszechnienie idei wiosek tematycznych jako przykładu wdrożenia idei ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.
Uczestnicy projektu otrzymają możliwość w ramach projektu:
• udziału w Akademii Ekonomii Społecznej – cyklu szkoleń tematycznych dot. Wsparcia i funkcjonowania organizacji pozarządowych tj. Księgowości, źródeł finansowania, promocji i marketingu, metod animacji dzieci i młodzieży.
• udziału w dwóch wizytach studyjnych – do wioski tematycznej na Dolnym Śląsku oraz inkubatora produktu lokalnego w Wielkopolsce
• udziału w warsztatach partnerskich – pomagających wypracować własne inicjatywy i pomysły wdrażające ekonomię społeczną na terenie wsi. Najlepsze pomysły będą mogły otrzymać wsparcie na ich realizację (10 pomysłów).
• Zamieszczenia swojej oferty wsi w broszurze promocyjno-informacyjnej.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w seminarium informacyjnym pod nr tel. 517 519 011 lub 76 818 34 87 do dnia 15.06.2015 r.
Prosimy również o wypełnienie formularza uczestnictwa w projekcie, który został załączony do niniejszego zaproszenia. Formularze będą zbierane podczas seminarium.
Z poważaniem,

W załączeniu:
1. Program seminarium informacyjnego.
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu.

PROGRAM
SEMINARIUM INFORMACYJNEGO

16:30 - 16:45 Otwarcie seminarium informacyjnego oraz powitanie gości
16:45 – 17:15 Przedstawienie informacji o projekcie
17:15 – 18:15 Podstawowe pojęcia ekonomii społecznej oraz możliwości jej realizacji poprzez prowadzenie działalności odpłatnej w stowarzyszeniach
18:15 – 18:30 Przerwa kawowa
18:30 – 19:30 Przykłady stowarzyszeń realizujących ofertę wsi tematycznych i uzyskujących przychody, łączące aktywność ekonomiczną i społeczną
19:30 – 20:30 Dyskusja oraz możliwość skorzystania z porad wykładowców dotyczących zmian organizacyjno- prawnych np. w statutach swoich organizacji
20:30 Zakończenie


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w projekcie
pn. „Partnerstwa trójsektorowe sposobem na rozwój
ekonomii społecznej na wsiach"

Nazwa organizacji

Adres organizacji (adres, telefon, www, mail)
Opis wykonanych działań z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, działania. inne)

Największe sukcesy stowarzyszenia/wsi

Pomysły na rozwój wsi angażujących stowarzyszenie z uczestnikami i społecznością lokalną

Liczba potencjalnych osób mogących brać udział w spotkaniach warsztatowych dot. planów inicjatyw lokalnych i oferty wsi (imię i nazwisko, funkcja w stowarzyszeniu/wsi) – min. 10 osób

Uzasadnienie „ Dlaczego moje stowarzyszenie chce wziąć udział w projekcie"

Data Imię i nazwisko:

Podpis
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex