Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 05, lipiec 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Informacja

Wójt Gminy Gromadka , na podstawie Uchwały Nr 1/3/14 Rady Gminy Gromadka z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , informuje Mieszkańców o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat zostały ustalone w następujący sposób:
- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości – 9,00 zł
- odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany w wysokości – 13,50 zł
W związku ze zmianą stawek opłat nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gromadka najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Gromadka
                                                                                                                                                                                        /-/ Dariusz Pawliszczy

Ogłoszenie w trybie art. 19a ustawy o działlaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wiopp obrazójt Gminy Gromadka informuje organizacje pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działanosci pożytku publicznego i o wolontariacie o opublikowaniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie art 19 a w/cyt. ustawy
Oferta jest dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gromadce
http://www.bip.gromadka.pl/Document/3510

Szkolenie dla Mieszkańców

                                            Zapraszamy  na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców
Gminy Gwrzosowa krainaromadka
temat:
NOWY OKRES PROGRAMOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

Szkolenie odbędzie się w Sali lustrzanej GOKiS w Gromadce.

W terminach: 24 listopada 2014r. - godz. 16.00
26 listopada 2014 – godz.16.00
3 grudnia 2014 – godz. 16.00
4 grudnia 2014 – godz. 16.00

Szkolenie kierowane jest do mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, liderów społeczności wiejskiej, członków stowarzyszeń i fundacji

Szkolenie prowadzić będzie: Fundacja Wrzosowa Kraina

Informacji udziela: Agnieszka Król – Urząd Gminy Gromadka 75 738 24 17
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex