Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Dostawy i dystrybucja węgla na terenie Gminy Gromadka

węgiel Gmina Gromadka podpisała kluczowe umowy, wynikające z realizacji zadań nałozonych na gminy ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe . W dniu 18 listopada 2022 r. podpisana została umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. w Katowicach na dostawy węgla dla uprawnionych mieszkańców Gminy Gromadka w okresie do 30 kwietnia 2022 r.  Mieszkaniec , który otrzymał dodatek węglowy , jest uprawniony do zakupu 1,5 tony węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wegiel sprzedawany będzie w dwch sortymentach : orzech oraz groszek , przy czym cena za jedną tonę będzie wynisiła 2 000,00 zł brutto . Za dystrybucję węgla wśród mieszkańców Gminy Gromadka odpowiadał będzie skład węgla pod firmą Ekoform Michał Chlastawa z Kruszyna ,z którym Gmina podpsiała umowę w dniu 22 listopada 2022 r. . Możliwy będzie odbiór własny węgla ze składu w Kruszynie , lub tez dowóz do gospodarstwa domowego za dodatkową opłatą wynoszącą 1,5 zł za jeden kilometr liczony w jedną stronę.
Gmina Gromadka złozyła pierwsze zapotrzebowanie na węgiel dla Mieszkańców w ilości łacznie 400 ton i oczekuje na rozpoczęcie realizacji dostaw .
Mieszkańcy , którzy nie złozyli jeszcze wniosku o prefrencyjny zakup węgla , a spełniają kryteria zakupu ( przede wszystkim uprawnienie do otrzymania dodatku węglowego ) mogą nadal wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Gromadce ( sekretariat) . Druk wniosku dostępny jest  tutaj

Informacje w zakresie dostępności węgla oraz procedur związanych z płatnością oraz terminami dostaw będą przekazywane Mieszkańcom sukcesywnie , stosownie do terminów dostaw węgla realizowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Informacja Tomasz Matyjewicz / UG

Informacja ZUS

111 do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Lepiej założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych już dziś.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Co zrobić, aby założyć profil na PUE ZUS – instrukcja krok po kroku:

1.       Wejdź na stronę www.zus.pli kliknijprzycisk [Zarejestruj w PUE](na górze strony).

2.       Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.

3.       Wybierz sposób rejestracji:

·         za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),

·         za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

·         za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)

·         samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

4.       Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

5.       Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Dodatkowe informacje:

·         szczegółowe informacje dostępne są w aktualnościach z 13.10.2022r. na stronie http://www.zus.pl (tutaj);  • warto skorzystać z infolinii ZUS – nr tel. 22 560 16 00, konsultanci ZUS dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
  • warto skorzystać z tzw. e-wizyty w ZUS, szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;
  • warto przyjść do ZUS na Salę Obsługi Klientów.
logoPUE

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).


Konsultacje w sprawie pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji

kontur zoi Gmina Gromadka , w  związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Zachodniego Obszaru Integracji zapraszamy

-        partnerów społeczno-gospodarczych,

-        społeczeństwo obywatelskie,

-        podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,

-        podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji

-        inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOI

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji. Dokument znajduje się tutaj

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem internetowej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

https://konsultacjezitzoi.webankieta.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terytorialnie obszar Zachodnie Obszaru Integracji tworzą następujące gminy: Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:


kontur zoi


Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 

-        Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR

-        Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR

-        Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR

-        Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR

-        Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +

-        Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS

-        Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 21.11.2022 r
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex