Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 06, grudzień 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa drogi w Osłej zakończona

3 Gmina Gromadka zakończyła ostatnie z tegorocznych zadań drogowych polegające na budowie drogi wewnętrznej  w miejscowości Osła. W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami utwardzonymi na długości 847 metrów bieżących, wraz z elementami odwodnienia . Wykonawcą zadania była firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry za kwotę 1 376 895,98 zł brutto.
21
4
5
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wójewództwa Dolnośląskiego jako droga dojazdowa do gruntów rolnych


Informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Waldemar Zima

Dzieci Szkoły Podstawowej w Osłej odśpiewały hymn państwowy

Jedną z tradycji w Szkole Podstawowej w Osłej jest udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 10 listopada, punktualnie o godz. 11.11., uczniowie szkoły odśpiewali hymn państwowy.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na FB Szkoła Podstawowa w Osłej.


Informacja Marzanna Liputa, zdjęcie Marzanna Liputa/SP w Osłej

Informacja o planowanej realizacji projektu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

opieka Gmina Gromadka planuje realizację projektu  w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego, aktywnego życia dla uczestników Programu:

1.   dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2.   osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

·      o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

·      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

·      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta wsparciu w realizacji osobistych celów w:

·      wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

·      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

·      załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

·      korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

·      zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

·      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Szczegółowych informacji ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej udzielają pracownicy dostępni pod numerem telefonu 75 6116046

Więcej informacji na stronie

https://niepelnosprawni.gov.pl
Fundusz Solidarnościowy (Dz.U. z 2020 r.poz.1787, z późn.zm.)
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex