Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 16, maj 2022

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2022 r.

1 Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2022 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W 2022 roku mogą być realizowane projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online) oraz dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 1 maja do 31 maja 2022 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 15 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 26 kwietnia 31 maja br.

KONSULTACJE TELEFONICZNE: wg harmonogramów zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych Gmin

 22

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:

1)      5 maja 2022 r. o godz. 17.00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/meeting/register/tJMudeGpqjMuGtZ_KP9Xk6XLBjeNAnNglETU

2)      12 maja 2022 r. o godz. 17.00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa

3)      18 maja 2022 r. o godz. 16.00

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://zoom.us/meeting/register/tJMrf-yvqDstGtA_9LoWMWxg_cAPJ2Lt6ZTa


Wizualizacja przepompowni ścieków w Nowej Kużni

logo-210x150 W  marcu 2022 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce, korzystając z dotacji z Gminy Gromadka zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie wizualizacji SCADA dla sześciu istniejącej przepompowni w m. Nowa Kuźnia”. Przedmiotem inwestycji było wykonanie wizualizacji SCADA sześciu istniejących przepompowni w m. Nowa Kuźnia wraz z wpięciem do systemu monitoringu znajdującego się w ZWKiO w miejscowości Gromadka.

Koszt wykonania inwestycji 29 881,02 zł. brutto.

Wykonawca robót był Andrzej Kiełbasa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NordBase Andrzej Kiełbasa z siedzibą przy ul. Krakusa 6, 33-101 Tarnów.

wizualizacja

Inwestycja miała na celu zapewnienie ciągłości i bezawaryjnego odbioru ścieków od mieszkańców. Monitoring pracy pompowni bardzo ułatwia pracę pracownikom ZWKiO i pomaga minimalizować koszty. Konserwator oczyszczalni w czasie rzeczywistym obserwuje pracę pomp. Na bieżąco odczytuje alarmy np. związane z suchobiegiem i/lub przelaniem i odpowiednio szybko na nie reaguje zdalnie sterując pracą urządzenia i/lub wysyłając fachową pomoc. Wprowadzenie systemu monitoringu w m. Nowa Kuźnia pozwala na zachowanie ciągłości pracy systemu pompowego, szybszą reakcję na występowanie sytuacji awaryjnych oraz komfort jej użytkowników.

Informacja i zdjęcie Edyta Mioduszewska - Kidoń/ ZWKiO


Życzenia Wielkanocne

Życzenia wielkanoc
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex