Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
sobota, 13, kwiecień 2024

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię - wypełnij ankiet
Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Seniorzy wykonywali kartki świąteczne

1 Przedświąteczny czas seniorzy spędzali aktywnie, wykonując kartki świąteczne różnymi technikami.
2
3
Tekst i zdjęcia Anna Ropicka /UG

logo senior
Zadanie zostało współfinansowane ze środków
otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2024

Umowa na Budowę instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków została podpisana

33 W dniu 9 kwietna 2024 r.podpisana została umowa  na budowę instalacji do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gromadka.

Zakres robót budowlanych, w szczególności obejmuje:

a) wybudowanie:

- punktu zlewczego przystosowanego do przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zbiornika podziemnego wyposażonego w system napowietrzania grubopęrzykowego,

- pompowni osadu wyposażonej w pompę śrubową do tłoczenia osadu do KTSO,

- rurociągu technologicznego DN 110 PE 100 SDR 11 PN 16,

- zbiornika KTSO służącego do tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz grawitacyjnego zagęszczania osadu,

- silosu na wapno,

- instalacji transportu wapna,

- wiaty do składowania osadu odwodnionego zlokalizowanej nad kwaterami poletek osadowych,

- trzech kwater poletek osadowych o wymiarach 10,5 x 5,0 m,

- dwóch kwatery poletek osadowych o wymiarach 5,0 x 4,2 m,

b) rozbudowę dróg i placów wewnętrznych,

c) prace remontowe (pomieszczenie oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu):

- wymiana drzwi wejściowych – 2 szt.,

- wymiana stolarki okiennej 2 szt.,

- malowanie pomieszczenia prasy,

- remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu prasy.

d) Obiekty do likwidacji:

- istniejący kabel elektryczny eND ksD60c,

- blok technologiczny BIOBLOK WS-800 z pozostałością osadu,

- odcinki kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą inwestycji jest PRIB K2 INŻYNIERIA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Szkolna 1, Boników, 63-430 Odolanów, którą reprezentuje Adam Kowalski – Wspólnik.
22
11
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie w wysokości: netto: 2 013 879,24 zł +podatek VAT w wysokości 23%, tj.: 463 192,23 zł.

Termin wykonania do 24 grudnia 2024 r.

Należy dodać, że ta inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy mają tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków, a nie mają możliwości na terenie gminy składować osadów z tych urządzeń. Liczba tych indywidualnych oczyszczalni jest już znaczna. Należy też wspomnieć, że większość środków finansowych pochodzi ze źródeł zewnętrznych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład . Wartość dotacji wynosi 1 987 707 zł
 
Tekst i zdjęcia Ryszrad Kawka /UG

polski lad 2

Dotacja dla Klubu Seniora w 2024 r.

logo senior W 2024 roku Gmina Gromadka pozyskała dotację ze środków budżetu państwa  w kwocie     45 600, 00 zł na funkcjonowanie Klubu Senior + w Gromadce, działającego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”.
 Łączny koszt zadania zaplanowany na bieżący rok wynosi 120 000, 00 zł. w powyższych kwotach  38% stanowi dotacja a 62% wkład własny Gminy Gromadka

Informacja Anna Ropicka/UG
dotacja senior
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex