Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 22, lipiec 2024

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310

Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię - wypełnij ankiet
O projekcie - Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną
Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Kolonie letnie organizowane przez GOPS

kolonie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informuje, że organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gromadka.

W roku 2024 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało 4 miejsca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gromadka. Uczestnictwo w kolonii jest bezpłatne.Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież. Które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat.

Termin kolonii: 18 - 31 sierpnia 2024 r.

Miejsce: Pustkowo, województwo zachodniopomorskieNa podstawie art. 92 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

   1) objęte pieczą zastępczą;

   2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

       a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci;

       b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy- Prawo oświatowe;

   3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim, zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należny rozumieć rodziny, w których dochód na osoby w rodzinie nic przekracza kryterium dochodowego określonego wart. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Szczegółowych informacji ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej udziela pracownik socjalny GOPS Pani Barbara Żuk, tel. 75 6116024 kom. 603726908.
Bon energetyczny w Gminie Gromadka

bon Gmina Gromadka informuje, że realizacją ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowej w pokoju nr 7, w Urzędzie Gminy Gromadka, w poniedziałki w godz. od 8.00 do 9.00, przez ePUAP, platformę mObywatel od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wzór wniosku znajduje się tutaj
Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Bon energetyczny wynosi:
– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa wart. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.
Wnioski złożone po 30 września 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Seniorzy rozpoczęli sezon grillowy

1 Seniorzy z Klubu Senior plus w Gromadce rozpoczęli tegoroczny seozn grillowy Spotkanie odbyło się w klubowej altance przy grillu. Były pieczone kiełbaski, kawa i słodki poczęstunek.

32
4
logo seniorZadanie zostało współfinansowane ze środków
otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2024
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex